Main Menu
User Menu

Jak sem psát ?

Je to snadné. Najděte si jednotku, pokud zde již byla založena, a přihoďte jakékoliv údaje, které se jí týkají. Začínáme vždy seznamem velitelů, stručnou historií jednotky, popis bojových akcí. K tomu složení v daném období (zde zdůrazňuju to období, složení jednotek se v čase samožrejmě mění). A nakonec jakékoliv další informace, které máte, fotky, atd. Až se sesbírá dostatek informací, vytvoří se z toho článek, který bude přímo na www.valka.cz dostupný i všem ostatním.
Pokud jednotka založena nebyla, vytvořte ji pomocí tlačítka "nové téma", a do předmětu dejte název jednotky v původním jazyce, případně v českém překladu. Hodnosti uvádíme vždy !!! původní!!!, ne jejich české "ekvivalenty".
Pokud máte fotografie, u kterých si nejste jisti, zdali je můžete použít, přidejte odkaz na tento zdroj do komentáře obrázku.


A na závěr, aby toto celé mělo smysl, prosím používejte jen důvěryhodné zdroje a nepište sem informace smyšlené či nepotvrzené, neodhadujte datumy, u kterých si nejste jisti. Cílem tohoto všeho je shromáždit a postupně dohledat co nejrelevantnější informace a vytvořit si tak obrázek o jednotkách historie i současnosti !
URL : https://www.valka.cz/Jak-sem-psat-t234#968Verze : 0
MOD
Dovolil bych si nesouhlasit s požadavkem na uvádění hodností v originále. nejde jen o problém přepisu z azbuky a všech jiných písem, ale také o srozumitelnost. Pochybuji, že běžný čtenář ovládá byť jen všechny evropské jazyky (zvláště maďarštinu, finštinu, estonštinu, řečtinu, litevštinu), aby si dokázal udělat představu o dané hodnosti nositele. Ostatně asi v ruštině v letech 1935-1940 nenalezneme klasické pojmy generál a admirál, které jsou jinak vcelku srozumitelné v různých jazykových nuancích.
Vzhledem ke skutečnosti, že jednotky jsou členěny podle států, doporučil bych u každého hned na začátku dodat přehlednou tabulku hodností s daným českým ekvivalentem.
Jiří Fidler
URL : https://www.valka.cz/Jak-sem-psat-t234#172201Verze : 0
MOD