Main Menu
User Menu

Stíhací letka 45 [1917-1918]

45th Fighter Squadron

Jagdstaffel 45 / Jasta 45

     
Název:
Name:
Stíhací letka 45
Originální název:
Original Name:
Königlich Preußische Jagdstaffel Nr. 45 / Jasta 45
Datum vzniku:
Raised/Formed:
11.12.1917
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1918-DD.MM.1918 Stíhací skupina 5 (Jagdgruppe 5)
DD.11.1918-DD.11.1918 Stíhací skupina 5 (Jagdgruppe 5)
Dislokace:
Deployed:
11.12.1917-DD.MM.RRRR Altenberg, ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Marville, ? /
26.03.1918-18.14.1918 Cohartville, Militärflugplatz Cohartville /
19.04.1918-18.05.1918 Vivaise, Militärflugplatz Vivaise Ost /
19.05.1918-30.05.1918 Sissonne, Militärflugplatz /
31.05.1918-03.06.1918 Mont-Saint-Martin, Militärflugplatz Mont-St.-Martin /
04.06.1918-06.06.1918 Rocourt-Saint-Martin, Militärflugplatz Coincy l’Abbaye /
07.06.1918-19.07.1918 Arcy-Sainte-Restitue, Militärflugplatz Arcy Nord-Ost /
20.07.1918-26.07.1918 Mont-Notre-Dame, Militärflugplatz Mont-Notre-Dame /
27.07.1918-31.07.1918 Maizy, Militärflugplatz Beaurieux – Maizy /
01.08.1918-02.09.1918 Sissonne, Militärflugplatz /
DD.MM.1918-DD.MM.1918 Plomion, ?
DD.MM.1918-DD.MM.1918 Bourlers, ?

Velitel:
Commander:
17.12.1917-DD.10.1918 Rolfes, Hans ( )
DD.10.1918-11.11.1918 Zencominierski, Lothar ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Albatros D.III
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Fokker D.VII
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jagdstaffel_45
https://it.wikipedia.org/wiki/Jagdstaffel_45
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jagdstaffel_45
https://www.frontflieger.de/2-j45.html
https://www.anciens-aerodromes.com/
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-letka-45-1917-1918-t16719#636512Verze : 4
MOD
Jagdstaffel Nr. 45 (Jasta 45)

Historie:
11.12.1917 – založena
25.12.1917 - bojeschopná
DD.11.1918 - zrušena (26.11.1918 v Altenburgu?)

Esa:
0

Vítězství:
113 (z toho 28 balónů)

Ztráty:
Zabit v akci (KIA) - 4
Zraněn při nehodě (WIFA) - 2
Zraněn v akci (WIA) - 4
Válečný zajatec (POW) - 0

Operační prostor:
(Západní fronta)
25.12.1918-25.03.1918 – 5. Armee
25.03.1918-11.11.1918 – 7. Armee

Zdroje:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jagdstaffel_45
https://it.wikipedia.org/wiki/Jagdstaffel_45
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jagdstaffel_45
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-letka-45-1917-1918-t16719#61393Verze : 3
MOD