Jaeger, Karl-Heinz

     
Příjmení:
Surname:
Jaeger Jaeger
Jméno:
Given Name:
Karl-Heinz Karl-Heinz
Jméno v originále:
Original Name:
Karl-Heinz Jaeger
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.06.1914 Dortmund /
25.06.1914 Dortmund /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.12.1992 Essen
20.12.1992 Essen
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 448. granátnickeho pluku Commander of Grenadier-Regiment 448
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami. Recipient of the Knight's Cross with Oak Leaves.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl-Heinz_Jaeger
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Jaeger-Karl-Heinz-t124334#423543 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Jaeger Jaeger
Jméno:
Given Name:
Karl-Heinz Karl-Heinz
Jméno v originále:
Original Name:
Karl-Heinz Jaeger
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1942 poručík
01.11.1943 nadporučík
01.10.1944 kapitán
01.05.1945 major
01.10.1942 Leutnant
01.11.1943 Oberleutnant
01.10.1944 Hauptmann
01.05.1945 Major
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl-Heinz_Jaeger
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Jaeger-Karl-Heinz-t124334#436212 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více