Main Menu
User Menu

Izmajilský rajón

Izmail Raion

Ізмаїльський район

     
Název:
Name:
Izmajilský rajón
Originální název:
Original Name:
Ізмаїльський район
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Odeská oblast
Sídlo:
Capital:
Izmajil
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
-
Rozloha:
Area:
3439,9 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
uk.wikipedia.org
Mapa:
Map:
-
URL : https://www.valka.cz/Izmajilsky-rajon-t253273#696651Verze : 0
MOD