Main Menu
User Menu

Ivolginsk

Ivolginsk / Иволгинск / Эбилгэ

     
Název:
Name:
Ivolginsk
Originální název:
Original Name:
Иволгинск / Эбилгэ
Další názvy:
Other Names:
Burjat - Эбилгэ
18 stor.-1940 Mangazay
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Ivolginsky rajon
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
51°44'49.99"N 107°16'45.1"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
18. stor.
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Ivolginsk-t175752#518865Verze : 0
MOD