Main Menu
User Menu

Ivčenko AI-25W

Československá úprava motora AI-25, používaného v lietadle Jak-40. Niekedy sa požíva aj názov Walter Titan. Úpravou sa zaoberal podnik Motorlet, n.p. Praha-Jinonice.


Úprava spočívala v rekonštrukcii olejovej a palivovej inštalácie z dôvodu iných režimov a letových násobkov u cvičného lietadla (akrobatické obraty) ako u dopravného stroja Jak-40. Na rozdiel od neskoršej verzie AI-25TL mal vysokotlaký kompresor iba osem stupňov. Štart motora zabezpečoval dynamospúšťač (od prototypu X-06 vzduchový generátor Turboméca Saphir 5 cez štartér). Jeho statický ťah bol 14,4 kN.


Prvé skúšky motora prebiehali v skúšobni podniku Motorlet v Jinonicích, ako aj na lietajúcej skúšobni Il-28 vo VZLÚ. Motor bol na lietajúcej skúšobni namontovaný na mieste pôvodného streliska, vstupné ústrojenstvo sa nachádzalo pod trupom lietadla. Vlastné skúšky prebiehali v rokoch 1967 a 1968. Motor bol citlivý na tvar vstupných vzduchových kanálov.


Prvýkrát bol namontovaný do prvého lietajúceho prototypu L-39 X-02 v roku 1968. Okrem prototypov (X-02, X-03, X-05, X-06, X-07) bol zastavaný aj do lietadiel nultej a prvej série. S prestavbou lietadiel prvej série v používaní československého letectva sa začalo v roku 1974 a v roku 1975 už nebol prevádzkovaný žiaden stroj s motorom verzie W.


Zdroj: Kučera, Pavel: Aero L-39 Albatros, Edice Triáda, Svazek 4, Naše Vojsko, 1988
https://www.leteckemotory.cz/motory/ai-25tl/
URL : https://www.valka.cz/Ivcenko-AI-25W-t144085#464788Verze : 1
MOD