Main Menu
User Menu

Ivčenko AI-25TLŠ

Ивченко АИ-25ТЛШ

Kvôli plánovanému použitiu motora AI-25TLŠ v bojových lietadlách („Š“ ako „ŠTURMOVIK“), došlo ku úpravám motora vedúcim ku zvýšeniu jeho ťahu (tzv. bojový ťah) a ku zníženiu času akcelerácie motora na menej ako 6 sekúnd. Na verziu TLŠ je možné motor AI-25TL upraviť v rámci generálnej opravy motora.
Hlavné zmeny nastali v systéme riadenia dodávky paliva, elektrického systému, vysokotlakej turbíny a trysky vnútorného kanála.
Prvý let lietadla L-39 s motorom AI-25TLŠ sa uskutočnil 13.06.2002 v rámci testov pod dozorom Ministerstva obrany Ukrajinskej republiky.


Parametre motora:
Ťah na maximálnom bojovom režime, H=0, M=0 - 18,15kN
Ťah na maximálnom bojovom režime, H=0, M=0,6 - 12,26kN
Ťah na maximálnom režime, H=0, M=0 - 16,87kN
Ťah na maximálnom režime, H=0, M=0,6 - 10,79kN
Ťah na cestovnom režime, H=6km, M=0,483 - 5,05kN
Špecifická spotreba paliva na maximálnom režime, H=0, M=0 - 0,06 kg.N-1.h-1
Špecifická spotreba paliva na cestovnom režime, H=6km, M=0,483 - 0,0806 kg.N-1.h-1
Suchá hmotnosť motora - 400(?) kg
Ťahová hmotnosť motora - 0,0454(?) kN.kg-1Zdroj:
https://www.leteckemotory.cz/motory/ai-25tl/
Ivčenko AI-25TLŠ - Červeno sú vyznačené pridané alebo upravené časti AI-25TLŠ oproti pôvodnému AI-25TL.

Červeno sú vyznačené pridané alebo upravené časti AI-25TLŠ oproti pôvodnému AI-25TL.
URL : https://www.valka.cz/Ivcenko-AI-25TLS-t184480#538356Verze : 1
MOD