Main Menu
User Menu

Ivanov, Ďorge

Gjorge Ivanov

Ѓорге Иванов

     
Příjmení:
Surname:
Ivanov
Jméno:
Given Name:
Ďorge
Jméno v originále:
Original Name:
Ѓорге Иванов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
?
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
čestný profesor, čestný doktor
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.05.1960 Valandovo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- prezident Republiky Makedonie / Republiky Severní Makedonie (2009-2019)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gjorge_Ivanov
URL : https://www.valka.cz/Ivanov-Dorge-t230865#640714Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ivanov
Jméno:
Given Name:
Ďorge
Jméno v originále:
Original Name:
Ѓорге Иванов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR nemá
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR ?
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vyznamenání:
Awards:

Řád Sv. Lazara jeruzalémského / Order of Saint Lazarus of Jerusalem DD.MM.2011

Řád Sv. Lazara jeruzalémského - velkokříž
Order of Saint Lazarus of Jerusalem - Grandcross
-
-

DD.MM.2013

Řád Sv. Jiří
Order of Saint George (House of Habsburg)
St. Georgs-Orden
-

DD.MM.2015

Jubilejní medaile 70 let vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941 - 5
Jubilee Medal 70 Years of Victory in Great Patriotic War 1941–5
Юбилейная медаль 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
-

Poznámka:
Note:
2012- Order of the European Movement of Bosnia and Herzegovina
2015- Order Baptist (Preteca) from Saint Jovan Bigorski Monastery

Čestný občan mesta Pustec (2015)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gjorge_Ivanov
URL : https://www.valka.cz/Ivanov-Dorge-t230865#640715Verze : 0
MOD