Main Menu
User Menu

Issakios II.

Byzantský císař Issakios II. Angelosžil: 1155-1204
vládl: 1185-1195 a 1203-1204
URL : https://www.valka.cz/Issakios-II-t37325#140398Verze : 0
MOD
Issakios II. Angelos - byzanský cisár


Vládol v rokoch 1185-1195 a 1203-1204


Issakios sa narodil v septembri 1156, bol vnukom cisára Alexia I. Komnéna. V roku 1186 sa oženil s dcérou uhorského kráľa Bela III, Margitou, ktorá neskôr prijala meno Mária.


11. septembra 1185 vypuklo v Konštantínopole povstanie proti cisárovi Andronikovi. DO čela tohto povstania sa postavil Issakios. 12. septembra sa Andronikos vrátil do Konšatnínopolu, bol však zatknutý a krátko na to popravený. Vzbúrenci za nového cisára vyhlásili práve Issaka.
Ešte za panovania cisára Andronika sa v roku 1185 na Balkáne vylodilo 80 000 Normanov, vedených Viliamom II. Sicílskym. Issakios ich 7. septembra 1185 porazil pri meste Mosynopol (?Strymon?), no počas normanského ťaženia, Byzancia stratila Kefaleniu a Zakynthos. V roku 1185 sa proti byzanskej nadvláde, lepšie povedané proti vysokým daniam, vzbúrili Bulhari. Do čela povstania sa postavili bulharskí bojari Peter (Todor) a Asen (Ivan). Bulharom sa podarilo vytlačiť byzanské oddiely a obnoviť bulharskú ríšu. Peter sa v roku 1185 stal cárom. V roku 1187 ho na cárkom tróne vystriedal Asen. Bulharská moc natoľko vzrástla, že Issakios bol nútený uznať nezávislosť Bulharska. Ešte za panovania Andronika I. v roku 1183 došlo k zjednoteniu srbských kniežactiev Raška a Zeta, Štefanom Nemanjom. V roku 1190 Issakios uznal nezávislosť srbského štátu. Obnovená Bulharská ríša a Srbské kniežactvo boli nebezpečným súperom pre Byzanciu. Aby Issakios mohol čeliť musel sa spojiť s s uhorským kráľom Belom III. Cena za toto spojenectvo však bola pre Byzanciu vysoká, Issakios sa musel, v prospech Uhorska, vzdať dalmáckeho pobrežia.


Na Veľkú noc 1189 sa v Rezne zišlo križiacke, jeho veliteľom sa stal Fridrich Barbarossa. Cez Balkán prechádzalo križiacke vojsko relatívne pokojne. Issakios povolil prechod Fridrichovho vojska cez územie Byzancie a byzanské posádky všemožne podporovali postup križiackeho vojska. Issakios sa potreboval čo najskôr zbaviť potenciálne nebezpečného súpera. Fridrich v roku 1190 blízko Ikonia porazil Seldžukov, no krátko na to sa utopil pri prechode rieky Kalykadmos. V roku 1191 sa k tretej krížovej výprave pridali aj francúzsky kráľ Filip II. a anglický kráľ Richard Levie Srdce. Križiaci však nedosiahli svoj cieľ, znovudobitie Jeruzalema, a zakrátko sa vrátili do svojich domovov. Tretiu krížovú výpravu oficiálne ukončila mierová dohoda medzi Richardom a Saladinom, podpísaná v roku 1192.


V roku 1190 vypukla nová vojna s Bulharskom. Sám cisár osobne viedol niekoľko výprav proti Bulharom. Byzancia však v tejto vojne nebola úspešná a Issakiova popularita začala prudko klesať. To využil jeho brat Alexios III. V roku 1195 zajal svojho brata, dal ho oslepiť a uväznil ho. A sám sa vyhlásil za cisára.


V júny 1203 po konflikte s vojskami IV. krížovej výpravy Alexios III. ušiel z mesta a Issakios sa opäť stal cisárom. 1. augusta 1203 bol za jeho spolucisára vyhlásený jeho syn Alexios IV. V januári 1204 sa proti obom cisárom vzbúrili obyvatelia Konštantínopolu. Za nového cisára bol ľudom zvolený Nikolaos Kanabos. No moci sa dostal Alexios Dukas, zvaný Murtzuflos. Nechal oboch cisárov uväzniť. Uväznený Issakios za krátky čas umiera. S najväčšou pravdepodobnosťou zomrel prirodzenou smrťou, na rozdiel od svojho syna Alexia IV, ktorý bol popravený.


Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


Jan Rychlík - Dějiny Bulharska
- Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, ISBN 80-7106-497-1
URL : https://www.valka.cz/Issakios-II-t37325#233228Verze : 0