Isomura, Takesuke

Takesuke Isomura / 磯村武亮
     
Příjmení:
Surname:
Isomura Isomura
Jméno:
Given Name:
Takesuke Takesuke
Jméno v originále:
Original Name:
磯村武亮 / いそむら・たけすけ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík (in memoriam) Lieutenant General (in memoriam)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.08.1898 Tokio /
15.08.1898 Tokyo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.08.1945 ?
10.08.1945 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 24. pluk polního dělostřelectva Commander: 24th Field Artillery Regiment
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/磯村武亮
admiral3166.ddo.jp
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Isomura-Takesuke-t187559#545543 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Isomura Isomura
Jméno:
Given Name:
Takesuke Takesuke
Jméno v originále:
Original Name:
磯村武亮 / いそむら・たけすけ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-27.05.1918 Vojnenská akadémia
26.12.1924-06.12.1927 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-27.05.1918 Military Academy
26.12.1924-06.12.1927 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.12.1918 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
09.03.1939 plukovník
01.03.1943 generálmajor
10.08.1945 generálporučík
25.12.1918 Second Lieutenant
DD.MM.RRRR Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
09.03.1939 Colonel
01.03.1943 Major General
10.08.1945 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
02.07.1936-10.12.1938 vojenský atašé v Turecku
10.12.1938-20.04.1939 pridelený k Generálnemu štábu
20.04.1939-09.11.1940 náčelník 2. sekcie (spravodajstvo), Kwantungskej armády
09.11.1940-15.10.1941 náčelník 5. sekce (Rusko) 2. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
15.10.1941-01.10.1942 velitel 24. pluku polného delostrelectva
01.10.1942-18.03.1943 náčelník Sekcie administrácie, 15. armády
18.03.1943-22.03.1944 zástupca náčelníka štábu Burmskej oblastnej armády
02.08.1943-22.03.1944 vojenský atašé v Burme
22.03.1944-16.06.1945 zástupca náčelníka štábu, 7. oblastnej armády
16.06.1945-16.07.1945 pridelený k administartívnemu veleniu armádneho polného výstrojného materiálu
16.07.1945-10.08.1945 zástupca náčelníka štábu, 15. oblastnej armády
16.07.1945-10.08.1945 zástupca náčelníka štábu, Centrálneho armádneho okresu
10.08.1945-DD.MM.RRRR zahynul pri leteckej nehode
02.07.1936-10.12.1938 Military Atache to Turky
10.12.1938-20.04.1939 Attached to General Staff
20.04.1939-09.11.1940 Chief of 2nd Section (Intelligence), Kwantung Army
09.11.1940-15.10.1941 Head of 5th Section (Russia) 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
15.10.1941-01.10.1942 24th Field Artillery Regiment Commander
01.10.1942-18.03.1943 Chief of Administration Section, 15th Army
18.03.1943-22.03.1944 Deputy Chief of Staff, Burma Area Army
02.08.1943-22.03.1944 Military Attache to Burma
22.03.1944-16.06.1945 Deputy Chief of Staff, 7th Area Army
16.06.1945-16.07.1945 Attached to Army Ordnance Administrative Headquarters
16.07.1945-10.08.1945 Deputy Chief of Staff, 15th Area Army
16.07.1945-10.08.1945 Deputy Chief of Staff, Central Army District
10.08.1945-DD.MM.RRRR Killed in an air plane chrash
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/磯村武亮
admiral3166.ddo.jp
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Isomura-Takesuke-t187559#545548 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více