Islám

Úvodní upozornění : cílem tohoto tématu je popsat toto náboženství a jeho vývoj, čistě faktograficky. Žádné znevažující diskuse, výpady nebo urážky v těchto tématech nebudou tolerovány ! Naopak rádi uvítáme jakoukoliv faktograficky zaměřenou pomoc, kterou nám budete schopni poskytnout a dotazy směřované k rozšíření či upřesnění obsahu tohoto tématu.
URL : https://www.valka.cz/Islam-t34384#125203 Verze : 0
Islám (muslimské náboženství) je monoteistické náboženství (vyznává jen jednoho boha), vzniklé v 7. století našeho letopočtu.


Prorokem islámu je Mohamed, který okolo roku 612 dostal boží vnuknutí a dalších deset let se snažil na novou víru obrátit obyvatele Mekky. V roce 622 je však nucen se svými souvěrníky z Mekky uprchnout. Od tohot roku (neboli od prvního roku hidžry - útěku) se počítá muslimský letopočet.


Základní knihou islámu je korán, jehož definitivní podoba vznikla mezi lety 644 až 656. Korán se skládá ze 6226 veršů, které jsou uspořádány do 114 súr (kapitol). Jednotlivé súry jsou v koránu uspořádány sestupně, od nejdelší po nejkratší. Každá súra začíná slovy „Bismi Illáhi rahmáni rahím“ (ve jménu boha dobrotivého, milosrdného)
V celém koránu je neustále zdůrazňováno, že existuje jen jediný bůh (“la-Illáh il-Alláh wu Muhamad rasúl Alláh“ - Alláh je jediný bůh a Mohamed je jeho prorok).


Základní povinnosti muslimů jsou vyjádřeny tzv. pěti pilíři islámu:
1 - Vyznání víry - každý muslim je povinen každý den pronášet „Alláh je jediný bůh a Mohamed je jeho prorok“.
2 - Modlitba - každý muslim je povinen se modlit pětkrát denně s hlavou skloněnou směrem k Mekce.
3 - Povinná almužna - každý muslim je povinen odevzdat náboženskou daň pro chudé.
4 - Ramadán - měsíc, kdy muslim mezi východem a západem slunce nesmí nic jíst ani pít.
5 - Pouť do Mekky - alespoň jednou za život je povinen ji vykonat každý muslim, kterému to zdraví a prostředky dovolují.


V roce 657, po Mohamedově smrti, se muslimové v důsledku sporů o Mohamedovo nástupnictví coby proroka rozdělili na dva proudy - šíity (asi 10% muslimů) a sunity (asi 90%). Šíité žijí především na jihu Arabského poloostrova, v Iráku, Íránu, Afghánistánu a Pákistánu.
URL : https://www.valka.cz/Islam-t34384#125375 Verze : 0
Pocet vyznavacu islamu na svete se uvadi mezi 900 miliony a 1,4 miliardy.


Deset zemi s nejvetsi muslimskou komunitou :


Indonesie 170.310.000
Pakistan 136.000.000
Banglades 106.050.000
India 103.000.000
Turecko 62.410.000
Iran 60.790.000
Egypt 53.730.000
Nigerie 47.720.000
Cina 37.108.000
URL : https://www.valka.cz/Islam-t34384#125377 Verze : 0
Džihád sporný 6. pilíř
Jako 6 pilíř ho vyznáva pouze několik islámských škol. A někdy je chápán až doslova mysticky- vraždit všechny "bezvěrce" bez toho aby měli možnost islám poznat.
Džihád je v překladu úsilí, které člověka povznáší, což je vykládáno jako úsilí za zachování náboženských povinností. Jinak řečeno šířit a zasloužit se o víru - co jak jen to je možné - slovem, činem a i mečem.


Málokdo ale ví, žew Džihád má dva stupně :
Malý Džihád = rozšiřování víry - zde je i ona vojenská rovina


Velký Džihád = prohlubování vniřní zbožnosti
____________________________________
ze zápisků z hodin na CMTF UP obor SOHUP
URL : https://www.valka.cz/Islam-t34384#126814 Verze : 0
Chtel bych dodat ze casto Džíhad se pletou s Ghazavatem.
Ghazavat(gazavat)-"svata valka",kde jde o obranu viry.
A jeste Sharija(šarija)-coz je kompleks moralne-vychovnych ustanov na zaklade koranu podle kterych se ridi pri vychove mladych muslimu.
URL : https://www.valka.cz/Islam-t34384#132926 Verze : 0
Islam – v preklade „podriadenie sa božej vôli“.


Sunniti (90%) zastávajú názor, že Mohamedovým nástupcom (kalifom) sa môže stať ktorýkoľvek moslim. Sunniti vyznávajú popri koráne aj tzv. sunnu (súbor výrokov a činov Mohameda.) Sunna je arabské slovo a v preklade znamená zvyk, tradícia.


Šíiti (10%) tvrdia, že Mohamedovým nástupcom musí byť niekto z jeho príbuzných.


Vo väčšine islamských štátov tvoria väčšinu Sunniti. Výnimkou sú štáty Irak, Irán a Bahrajn kde majú Šíiti väčšinu:


Irak: Šíiti 60-65%, Sunniti 35%
Irán: Šíiti 90-95%, Sunniti 5-10%
Bahrajn: Šíiti 55-60%, Sunniti 25%


----


sufizmus - islamský mýtický smer hlásajúci pôvodne myšlienku úplného zrieknutia sa individuálnej vôle
URL : https://www.valka.cz/Islam-t34384#154635 Verze : 0

Citace - Tango :

Základní knihou islámu je korán, jehož definitivní podoba vznikla mezi lety 644 až 656. Korán se skládá ze 6226 veršů, které jsou uspořádány do 114 súr (kapitol). Jednotlivé súry jsou v koránu uspořádány sestupně, od nejdelší po nejkratší. Každá súra začíná slovy „Bismi Illáhi rahmáni rahím“ (ve jménu boha dobrotivého, milosrdného)
V celém koránu je neustále zdůrazňováno, že existuje jen jediný bůh (“la-Illáh il-Alláh wu Muhamad rasúl Alláh“ - Alláh je jediný bůh a Mohamed je jeho prorok).Niektoré zdroje uvádzaju, že korán nadobudol svoju konečnú podobu za vlády Usmana I. (tiež uvádzaní ako Osman I.). Uvádza sa, že práve on dal zostaviť korán do jeho konečnej podoby.


Citace - Tango :

Základní povinnosti muslimů jsou vyjádřeny tzv. pěti pilíři islámu:
1 - Vyznání víry - každý muslim je povinen každý den pronášet „Alláh je jediný bůh a Mohamed je jeho prorok“.
2 - Modlitba - každý muslim je povinen se modlit pětkrát denně s hlavou skloněnou směrem k Mekce.
3 - Povinná almužna - každý muslim je povinen odevzdat náboženskou daň pro chudé.
4 - Ramadán - měsíc, kdy muslim mezi východem a západem slunce nesmí nic jíst ani pít.
5 - Pouť do Mekky - alespoň jednou za život je povinen ji vykonat každý muslim, kterému to zdraví a prostředky dovolují.arabské názvy 5 pilierov:
1. Šaháda - vierovyznanie (vyznanie viery)
2. Salá - povinná modlidba (existuju dva druhy modlidieb: povinné "fard" a dobrovoľne "sunna")
3. Zaká - almužna (v niektorých zdrojoch sa uvádza, že veľkosť almužny je po odrátani životných nákladov 2,5 % z príjmu)
4. Saúm -pôst počas mesiaca Ramadán (pôst platí iba počas denných hodín)
5. Hadž - púť do Mekky
URL : https://www.valka.cz/Islam-t34384#154714 Verze : 0
K vyznání víry bych ještě rád podotkl, že jeho česká podoba je dosti ošidná. Arabština je velice vrstevnatý jazyk a "trefit" přesný význam slov v jazyce jiném je často problematické.


Takže znění 1. povinnosti - vyznání víry - může mít i takovouto podobu:
"Není božstva kromě Boha (Alláha) a Mohamed je jeho prorokem."
Není to z mé hlavy, tahle jsem to četl.
URL : https://www.valka.cz/Islam-t34384#159356 Verze : 0
To vyznání má ve skutečnosti význam "je jen jediný bůh" proto se na židy a křesťany (také věří v jediného boha) kouká jinak než na pohany. Původním významem bylo nahradit smečku bohů a duchů kočovných kmenů jediným božstvem. Proto se to stále opakuje (aby si to každý zapamatoval).
URL : https://www.valka.cz/Islam-t34384#159364 Verze : 0

Citace - Aubis :

K vyznání víry bych ještě rád podotkl, že jeho česká podoba je dosti ošidná. Arabština je velice vrstevnatý jazyk a "trefit" přesný význam slov v jazyce jiném je často problematické.


Takže znění 1. povinnosti - vyznání víry - může mít i takovouto podobu:
"Není božstva kromě Boha (Alláha) a Mohamed je jeho prorokem."
Není to z mé hlavy, tahle jsem to četl.

Já jsem četl vyznání víry v této podobě: Není božstva mimo Boha a Mohamed je jeho prorokem. - ergo ještě výraznější, že existuje jen jeden, samojediný Bůh.
URL : https://www.valka.cz/Islam-t34384#161298 Verze : 0
U 4. bodu - Ramadan ... tak zde plati i sexualni pust (od vychodu po zapad slunce, ale mnoho muslimu dodrzuje pust cely mesic).
URL : https://www.valka.cz/Islam-t34384#185918 Verze : 0
Trošku bych poopravil některé výše zmíněné fakta...


Šahada zní v arabštině asi takto:
La Ilah illa Allah, wa Muhammad rassulu Allah
"Není boha kromě Allaha a Mohamed je jeho prorok"
Tzn, že Allah není slovo, které znamená "bůh", ale je jeho jménem, tedy bůh se jmenuje Allah (podobně jako se jmenovali třeba řečtí bohové Ares, Zeus, Afrodita apod.)
Allah není výmyslem Muhammada, ale je to jeden převzatý pohanský bůh, jehož znázorněním byl černý kamen v Kaabě. Muhammad dal zničit všechny ostatní zpodobnění pohanských bohů, a pouze si vybral pro své nové monoteistické náboženství jednoho z nich - Allaha.
(Důkazem toho je mimo jiné také fakt, že Muhammaduv otec se jmenoval Abdallah, což je v překladu Allahuv otrok.)


Co se Džihádu tyče, tak v současnosti se objevují snahy o interpretaci džihadu jako vnitřním boji (ve smyslu stát se lepším muslimem). Skutečnost je však taková, že v Koranu a v Haditech je džihad zmiňován v drtivé většině právě v souvislosti s bojem proti nevěřícím a jinověrcům - tedy mečem. Pakliže máme posuzovat názvy a jména podle toho co skutečně představují, je v dnešní době jediným smyslem slova džihád svatá válka proti nevěřícím, jelikož ji tak interpretují a praktikují samotní muslimové, jelikož je takto interpretována v Koránu a takto také byla praktikována Muhammadem a jeho stoupenci v jeho době.


Je pravda, že slova proroka byla písemně zaznamenán asi cca 30 let po jeho smrti. Důvodem byl fakt, že v dobyvačných válkách za šíření islámu umíralo mnoho bojovníků, kteří znali všechny verše zpaměti. Proto bylo nutné, dát mu fyzickou podobu (již si nepamatuji kdo byl tím kdo vydal toto rozhodnutí a kdo byl osobou pověřenou sepsáním ... zde mě můžete doplnit). Každopádně po sesbírání všech veršů vzniklo několik verzí koránu (což je logické, protože lidská paměť není dokonalá a každý si verše pamatoval jinak). Nakonec byla vybrána jediná verze.


Muslimové tvrdí, že Korán je doslovným přepisem Božích slov, tak jak byly zjeveny Muhammadovi, a nelze je za žádných okolností měnit nebo se pokoušet o jejich jinou interpretaci. Výše zmíněná fakta však toto popírají, protože jak již bylo napsáno, všechny verše prošly sítem paměti mnoha různých lidí a není tudíž možné aby se jednalo o naprosto přesný zápis Muhammadových slov.


Všechny výše uvedené pojmy by vyžadovaly mnohem rozsáhlejší analýzu, ale bohužel tu na to není tolik místa ...
URL : https://www.valka.cz/Islam-t34384#257184 Verze : 0
Dle muslimské tradice pochází zápis (ten první, učiněný krátce po smrti Mohameda) od chalífy Uthmana, který byl třetím chalífou (tedy nástupcem Mohamedovým. Ten údajně shromáždil a uspořádal ústně předávané fragmenty a uspořádal je do dnes tradiční formy. Toto je ale tradice a je značně pochybné že by zápis proběhl v době tak blízké Mohamedově smrti, jedním z důvodů je i to že arabština neměla v té době žádnou psanou formu. Podle některých známek se zdá (což asi vyznavačům přesného znění nebude po chuti) že první zápisy byly v syrskoaramejské transkripci a vznikly o dost později než se traduje. Podobné je to i s „jedním“ koránem, podobně jako bible byl i korán předáván v několika dosti odlišných verzích (Kuvajtská univerzita vydala obsáhlé dílo o těchto rozdílech) , dnes je ale uznáno jedno konkrétní znění (říká se mu „káhirské“) které se učí a je standardem pro všechny vyznavače islámu.
Po pravdě ale je důležité vědět že Mohamed byl z pohledu islámu nástrojem (tedy hlasatelem toho co mu bylo zjeveno) a důležité bylo toto ústní podání, to mělo dlouho přednost před psaným a teprve s nutností řídit se jednou verzí byl korán kodifikován. Už v raných dobách se snahy o co nejpřesnější znění objevují v muslimském světě a jedním z nejznámějších a dodnes používaných je Tabarího dílo shromažďující různé verze a rovněž je vysvětlující. V nedávné době se objevila nová kniha která vysvětluje mnohé nejasné pasáže (třeba i tu známou o pannách v ráji Smile ) a vzhledem ke způsobu napsání sice asi nebude běžně přístupná (množství lingvistických odkazů na staré jazyky) ale určitě může mnohé objasnit, jde o knihu “Die Syro-Aramäische Lesart des Koran. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache” od Christopha Luxenberga. Můžeme se tedy těšit na mnohé nové pohledy na korán.
Zdroj : kromě četby koránu je hlavním zdrojem : http://pravdaoislamu.cz/
URL : https://www.valka.cz/Islam-t34384#257190 Verze : 0

Diskuse

Zaujímavé titulky a články z novín:


Takíja opravňuje muslimy lhát pro dobro islámu, vysvětluje islámský duchovní


Německá kontrarozvědka: Počet islámistů stoupá


V Holandsku došlo k převratné události, kdy Dolní komora parlamentu odhlasovala zákon, jehož důsledkem je zákaz zabíjení (vraždění) živých zvířat podřezáním za plného vědomí, tzn. bez toho, že by byla před tím omráčena.


Poté, co nizozemský soud zprostil viny populistu Geerta Wilderse, v Evropě možná začal nový trend. Evropské vlády už neobhajují multikulturalismus a islám je proto možné otevřeně kritizovat, raduje se nizozemský intelektuál.


Expremiér Miloš Zeman o sobě dal pořádně vědět. Na mezinárodní konferenci v Praze přednesl koncentrát svých názorů na Evropskou unii, NATO a problematiku muslimského světa.
URL : https://www.valka.cz/Islam-t34384#405115 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více