Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Ing. Kateřina Finková

Ing. Kateřina Finková

avatar
Datum registrace :
Naposledy aktivní :

Počet příspěvků celkem : 0
Z toho faktografických příspěvků : 0
Vyhledat příspěvky autora


Osobní fotogalerie

Články

 • Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe

  Také ve 21. století je africký kontinent neustále zmítán válkami a ozbrojenými konflikty. Od dob získání nezávislosti se více jak polovina afrických zemí stala účastníkem některého z konfliktů a v současné době se nachází buď ve stádiu boje za mír, nebo postkonfliktní mírové obnovy. Mír je pro Afriku jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zabezpečení příštího rozvoje kontinentu, ale do budoucna by bylo velmi obtížné, aby si požadovanou bezpečnost zajišťoval každý stát individuálně. Podle většiny vládních představitelů afrických států je jedinou cestou pro dosažení tohoto cíle přijetí společné strategie ve jménu solidarity a spolupráce, a to zejména s ohledem na prohlubující se celosvětovou globalizaci. Názorný příklad současných společných snah o „řešení afrických problémů pomocí afrických způsobů“, např. v oblasti bezpečnosti, lze spatřovat v projektu Africké unie.

  12.659
 • Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: 3. Bezpečnostní situace v Africe

  Předpokládá se, že Afrika byla od 60. let 20. století svědkem přibližně 30 konfliktů, které stály život více jak 10 mil. obyvatel afrického kontinentu a na které bylo vynaloženo více jak 250 bil. USD. Od 80. let Afrika zažila více válek a ozbrojených konfliktů než jakýkoliv jiný kontinent.

  17.230
 • Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: 4. AU a spolupráce s regionálními ekonomickými společenstvími

  Na setkání Rady ministrů OAJ v roce 1976 bylo učiněno rozhodnutí rozdělit Afriku do pěti hlavních regionů, v rámci kterých se následně formovala jednotlivá regionální ekonomická společenství. Tyto organizace měly od svého počátku sloužit jako centra regionálního ekonomického rozvoje, ale prostředí nestability a špatná bezpečnostní situace na mnoha místech Afriky zpomalovaly jejich hlubší integraci a rozvoj.

  15.068
 • Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: 5. Spolupráce AU s OSN při řešení bezpečnostních otázek

  Při zajišťování bezpečnosti a stability na africkém kontinentě se AU v oblasti finanční, materiální, institucionální, ale i logistické spoléhá na spolupráci s některými mezinárodními organizacemi, jako jsou např. EU, skupina nejvyspělejších zemí světa G8 nebo OSN. Ve své diplomové práci se zaměřím zejména na spolupráci s OSN jakožto nejdůležitějším partnerem v souvislosti s touto problematikou.

  14.923
 • Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: 1. Vývoj Africké unie

  V této kapitole bych se chtěla věnovat skutečnostem, které předcházely vzniku Africké unie. Zaměřím se zejména na vznik a vývoj myšlenek panafrikanismu jako ideologického základu této organizace. Africkou unii lze považovat za třetí fázi institucionalizace panafrikanismu, přičemž za první fázi můžeme označit vytvoření Panafrického kongresu. Vznik Organizace africké jednoty byl pak vyústěním druhé fáze této institucionalizace. Principy fungování OAJ a výsledky její činnosti budou podrobně popsány a analyzovány ve druhé části této kapitoly.

  18.277
 • Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: 2. Vznik Africké unie

  V průběhu 90. let a na počátku 21. století bylo stále zřetelnější, že další fungování OAJ není možné a že je potřeba přetransformovat své zájmy a možnosti a na změny odehrávající se v mezinárodním společenství reagovat vytvořením nové organizace. Africká unie zahájila svou činnost v roce 2002 na summitu v jihoafrickém Durbanu, kde se sešli zástupci 53 afrických států. Nově vzniklá organizace si jako jeden ze svých hlavních cílů stanovila změnu vpřístupu k mírovým a bezpečnostním otázkám.

  17.989
 • Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: 6. Společná mise AU a OSN v Dárfúru

  Současný konflikt v západosúdánském regionu Dárfúr bývá označován jako „největší humanitární katastrofa“ od konce studené války. Podle posledních statistik v tomto konfliktu, který se naplno rozhořel v roce 2003, přišlo o život v důsledku přímého násilí nebo z důvodu podvýživy a nemocí více jak 300 000 lidí a více jak 2,5 mil. bylo vyhnáno ze svých domovů. I přesto, že mezinárodní společenství mnohokrát deklarovalo snahu řešit stávající situaci a nedopustit tak další opakování takových událostí, jakou byla např. genocida ve Rwandě, nebylo do dnešní doby učiněno dostatečné množství potřebných a především rozhodných kroků k vyřešení dané krize.

  36.224
 • Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Přílohy

  Mapa Afriky
  Seznam států Africké unie
  Regiony Afriky
  Hlavní regionální organizace v Africe
  Článek 4 Zakládacího dokumentu AU
  Struktura orgánů Africké unie
  Struktura mírové a bezpečnostní divize uvnitř Komise AZ
  Mapa Súdánu
  AMIS – administrativní sektory v Dárfúru
  Charakteristika aktérů konfliktu v Dárfúru

  13.246
 • Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Seznam použité literatury

  Seznam použité literatury

  9.965
 • Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Úvod

  Také ve 21. století je africký kontinent neustále zmítán válkami a ozbrojenými konflikty. Od dob získání nezávislosti se více jak polovina afrických zemí stala účastníkem některého z konfliktů a v současné době se nachází buď ve stádiu boje za mír, nebo postkonfliktní mírové obnovy. Mír je pro Afriku jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zabezpečení příštího rozvoje kontinentu, ale do budoucna by bylo velmi obtížné, aby si požadovanou bezpečnost zajišťoval každý stát individuálně. Podle většiny vládních představitelů afrických států je jedinou cestou pro dosažení tohoto cíle přijetí společné strategie ve jménu solidarity a spolupráce, a to zejména s ohledem na prohlubující se celosvětovou globalizaci. Názorný příklad současných společných snah o „řešení afrických problémů pomocí afrických způsobů“, např. v oblasti bezpečnosti, lze spatřovat v projektu Africké unie.

  15.194
 • Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Závěr

  Začátek 21. století je svědkem obnovené snahy afrických vládních představitelů o řešení konfliktů, mezi nimiž ve stále větší míře převažují konflikty vnitrostátní. Vedle klasických mírových operací se projevuje i snaha o zapojení do komplexních vnitrostátních konfliktů, zejména s ohledem na potřebu řešit rozsáhlé humanitární krize postihující velké množství civilního obyvatelstva Afriky.

  12.414

Medaile a vyznamenání

Řád redakce www.valka.cz


& bar (1)

Medaile Cti k titulu Hrdina serveru www.valka.cz

Hrdina serveru www.valka.cz

Zlatá hvězda www.valka.cz

Stříbrná hvězda www.valka.cz

Bronzová hvězda www.valka.cz


& bar (7)

Velký kříž čestné legie serveru www.valka.cz

Komander čestné legie serveru www.valka.cz

Důstojník čestné legie serveru www.valka.cz

Rytíř čestné legie serveru www.valka.cz

Čestná legie serveru www.valka.cz

Reklama

Prémiový účet

Prémiový účet

Podpořte náš web a zároveň se zbavte reklam. Použijte prémiový učet!

Zobrazit informace

Zaregistrujte se

Chcete se nás zeptat, doplnit informace nebo se stát autorem článků a zapojit se do každodenního běhu, případně využít plný potenciál tohoto webu? Je to snadné, zde je odkaz jak na to!
Zobrazit postup

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz / armedconflicts.com neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!