Informace o rakousko - uherské armádě

Sem bych rád vkládal některé informace, jež se mi podařilo nalézt, abych je nemusel psát mezi pluky a aby to nebylo moc nepřehledné.
URL : https://www.valka.cz/Informace-o-rakousko-uherske-armade-t1622#6275 Verze : 0
* Vojáci (Soldaten) podle druhu zbraně
- pěšák (Infanterist)
- myslivec (Jaeger)
- dragoun (Dragoner)
- husar, hulán (Uhlane)
- zbrojný, vozný naddělostřelec, poddělostřelec (Zeugs-,Fahr-,Ober-,Unterkanonier)
- zdravotník (Sanitatssoldat)
- vozataj (Trainsoldat)
- hřebčák (Gestutssoldat)
- zásobník (Verpflegssoldat)
- trubač (Trompeter)
- hornista (Hornist)
- bubeník (Tambor)
- pionér (Pionnier)
- sapér (Sappeur)
- vozka (Fahrsoldat)
- důstojnický sluha (Offiziersdiener)
- ošetřovatel koní (Pferdewarter)
- jezdec bez koně (Pferdelose Reiter)


* Svobodník (Gefreiter)


* Desátník (Korporal)


* Četař (Zugsfuehrer)


* Šikovatel (Feldwebel)


* Důstojnický zástupce (Offiziersstellvertreter)


* Štábní šikovatel (Stabsfeldwebel)


* Kadet - od r.1909 čekatel na důstojnickou hodnost (Offiziersaspirant)


* Praporčík (Faehnrich)


* Poručík (Leutnant)


* Nadporučík (Oberleutnant)


* Setník, hejtman (Hauptmann), u jezdectva rytmistr (Rittmeister)


* Major (Major)


* Podplukovník (Oberstleutnant)


* Plukovník (Oberst)


* Generálmajor (Generalmajor)


* Polní podmaršálek (Feldmarschallleutnant)


* Polní zbrojmistr (Feldzeugmeister), generál jízdy (General der Kavallerie), generál pěchoty - od r.1909 (General der Infanterie)


* Generálplukovník (Generaloberst)


* Polní maršál, polní maršálek (Feldmarschall)
URL : https://www.valka.cz/Informace-o-rakousko-uherske-armade-t1622#6318 Verze : 0
Dovolil by som si ťa doplniť...


Hodnostné označenia rakúsko-uhorskej armády pred 1. svetovou vojnou
1. radový vojak
2. slobodník
3. desiatnik
4. čatár
5. strážmajster (šikovateľ, rotný)
6. štábny strážmajster (v honvédstve do roku 1913)
7. štábny strážmajster (v honvédstve v rokoch 1913-1914)
8. štábny strážmajster (v honvédstve od roku 1914)
9. dôstojnícky zástupca
10. gážista mimo hodnostného stupňa
11. dôstojnícky čakateľ (kadet),od roku 1909 zástavník
12. poručík
13. nadporučík
14. kapitán (stotník)
15. major
16. podplukovník
17. plukovník
18. generálmajor
19. generálporučík (podmaršal)
20. generál zbraní (pechoty, jazdectva,resp. generál zbrojmajster)
21. generálplukovník (poľný maršal)
22. vojenský zamestnanec
23. vojenský zamestnanec


Obrázok: Ministerstvo obrany SR.
URL : https://www.valka.cz/Informace-o-rakousko-uherske-armade-t1622#6366 Verze : 0
Národnostní složení ozbrojených sil


* Pozemní vojsko celkem


- Češi 15%
- Němci 29%
- Slováci 5%
- Maďaři 18%
- Rumuni 5%
- Srbové a Chorvati 7%
- Ukrajinci a Rusíni 8%
- Poláci 9%
- Slovinci 3%
- Italové 1%


* Pěchota (Infanterie)


- Češi 14%
- Němci 26%
- Slováci 5%
- Maďaři 17%
- Rumuni 7%
- Srbové a Chorvati 9%
- Ukrajinci a Rusíni 9%
- Poláci 9%
- Slovinci 3%
- Italové 1%


* Zeměbrana (Landwehr)


- Češi 14%
- Němci 46%
- Slováci 4%
- Maďaři 6%
- Rumuni 3%
- Srbové a Chorvati 4%
- Ukrajinci a Rusíni 1%
- Poláci 5%
- Slovinci 5%
- Italové 12%


* Jezdectvo (Kavallerie)


- Češi 15%
- Němci 19%
- Slováci 1%
- Maďaři 33%
- Rumuni 1%
- Srbové a Chorvati 5%
- Ukrajinci a Rusíni 13%
- Poláci 11%
- Slovinci 2%
- Italové 0


* Dělostřelectvo (Artillerie)


- Češi 14%
- Němci 40%
- Slováci 6%
- Maďaři 14%
- Rumuni 4%
- Srbové a Chorvati 4%
- Ukrajinci a Rusíni 5%
- Poláci 9%
- Slovinci 4%
- Italové 0


* Námořnictvo


- Češi 5%
- Němci 10%
- Slováci 0
- Maďaři 7%
- Rumuni 0
- Srbové a Chorvati 46%
- Ukrajinci a Rusíni 0
- Poláci 1%
- Slovinci ?
- Italové 27%
URL : https://www.valka.cz/Informace-o-rakousko-uherske-armade-t1622#6368 Verze : 0
Scotty
-zásobník (Verpflegssoldat) -správně má být zásobovač - zásobník může být např. u samopalu...
-Gestutssoldat se správně píše Gestütssoldat nebo Gestuetssoldat
-zbrojný se podle čs.terminologie překládá jako zbrojmistr
-výčet není ani zdaleka úplnýCo se týká problému Kadett/Offiziersstellverträter/Fähnrich doporučuji
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/kadett.html
kde je tato problematika velmi dobře popsána
URL : https://www.valka.cz/Informace-o-rakousko-uherske-armade-t1622#49209 Verze : 0
Národnostné zloženie ozbrojených síl v roku 1911

Celkový prehľad:

Slováci - 51 971 mužov
Maďari - 340 042 mužov
Nemci - 362 804 mužov
Rumuni - 102 795 mužov
Srbi a Chorváti - 134 717 mužov
Rusíni - 114 741 mužov
Česi - 184 409 mužov
Poliaci - 114 968 mužov
Slovinci - 36 429 mužov
Taliani - 19 528 mužov

Percentuálne zastúpenie vojakov základnej služby a záložníkov v činnej službe

Pechota

-Slováci 4%
-Maďari 24,6%
-Nemci 22,2%
-Rumuni 9,5%
-Srbi a Chorváti 8,2%
-Rusíni 8,5%
-Česi 12,8%
-Poliaci 7,6%
-Slovinci 2,3%
-Taliani 0,3%

Poľné strelecké jednotky

-Slováci 4,8%
-Maďari 7,1%
-Nemci 42,7%
-Rumuni 3,7%
-Srbi a Chorváti 2,7%
-Rusíni 3,1%
-Česi 12,2%
-Poliaci 4,0%
-Slovinci 3,8%
-Taliani 15,9%

Jazdectvo

-Slováci 1%
-Maďari 33,6%
-Nemci 20,3%
-Rumuni 1,9%
-Srbi a Chorváti 4,6%
-Rusíni 10,3%
-Česi 15,7%
-Poliaci 11,2%
-Slovinci 1,4%
-Taliani 0%

Poľné a horské delostrelectvo

-Slováci 4,8%
-Maďari 22,5%
-Nemci 29,6%
-Rumuni 4,8%
-Srbi a Chorváti 5,9%
-Rusíni 8,8%
-Česi 11,3%
-Poliaci 9,2%
-Slovinci 2,5%
-Taliani 0,6%

Pevnostné delostrelectvo

-Slováci 2,1%
-Maďari 13,6%
-Nemci 37,1%
-Rumuni 3,4%
-Srbi a Chorváti 3,9%
-Rusíni 8,1%
-Česi 11,4%
-Poliaci 10,4%
-Slovinci 6,7%
-Taliani 3,3%

Vozatajstvo

-Slováci 3,0%
-Maďari 33,1%
-Nemci 19,0%
-Rumuni 4,5%
-Srbi a Chorváti 11,9%
-Rusíni 6,4%
-Česi 11,9%
-Poliaci 8,3%
-Slovinci 1,7%
-Taliani 0,2%

Zdravotníctvo

-Slováci 3,0%
-Maďari 23,4%
-Nemci 32,2%
-Rumuni 5,8%
-Srbi a Chorváti 8,4%
-Rusíni 6,0%
-Česi 10,5%
-Poliaci 7,0%
-Slovinci 2,4%
-Taliani 1,3%

Dobové civilné aj vojenské štatistické výkazy týkajúce sa národností sú však rôznorodé a čiastočne nespoľahlivé.

Použitá literatúra:

Dangl, Vojtech: Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia, Veda, Bratislava, 2006
URL : https://www.valka.cz/Informace-o-rakousko-uherske-armade-t1622#212879 Verze : 0
voj. úředníci (ale jsou tam ještě chyby):
www.volny.cz
URL : https://www.valka.cz/Informace-o-rakousko-uherske-armade-t1622#212881 Verze : 0
spôsobilosť brancov


Teraz trocha na inú tému...


V roku 1889 museli zvýšiť vek brancov povinných k odvodu na 21.rok, pretože rozbory pri honvédstve ukázali, že takmer polovicu povolancov neuznali za spôsobilých vykonávať vojenskú službu z dôvodu "telesnej nevyspelosti".


Pre ukážku čísla z roku 1869 v Uhorsku:


Z celkového počtu asi 220 000 brancov bolo telesne spôsobilých vojenskej služby iba 73 000. 26 000 odmietnutých nedosahovalo predpísanú výšku, 50 000 bolo "všeobecne slabých", 10 000 malo problémy s nohami, 8 000 pruh a podobné neduhy. Zlatú žilu malo 6 000 a 4 000 brancov trpelo kožnými chorobami. Ostatní mali TBC alebo inú vážnu nemoc...


Použitá literatúra:


Dangl, Vojtech: Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia, Veda, Bratislava, 2006
URL : https://www.valka.cz/Informace-o-rakousko-uherske-armade-t1622#212910 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více