Main Menu
User Menu
Reklama
Do tohoto fora "Jednotky/Německo (DEU)/Německá říše (1934-1945)/Nacionálněsocialistické organizace" patří různé součásti mocenského aparátu nacionálněsocialistického režimu.


Toto forum "Nacionálněsocialistické organizace" obsahuje dvě podfora: "Organizace NSDAP" a "Státní organizace".Do podfora "Nacionálněsocialistické organizace/Organizace NSDAP" patří
a) organizace NSDAP (Gliederungen der Partei),
aa) jim podřízené organizace,
b) k NSDAP přidružené organizace (Angeschlossene Verbände) - tyto byly přidružené k NSDAP, ale měli vlastní právní subjektivitu a majetek,
bb) jim podřízené organizace.


Mezi organizace NSDAP patří:
- Sturmabteilung (SA)
- Schutzstaffel (SS)
- Hitler-Jugend (HJ)
- NS-Frauenschaft (NSF)
- NS-Kraftfahrerkorps (NSKK)
- NS-Deutscher Studentenbund (NSDStB)
- NS-Deutscher Dozentenbund (NSDD)


Mezi přidružené organizace NSDAP patří:
- Deutsche Arbeitsfront (DAF)
- NS-Volkswohlfahrt (NSV)
- NS-Kriegsopferversorgung (NSKOV)
- NS-Deutscher Ärztebund (NSDÄB)
- NS-Lehrerbund (NSLB)
- Reichsbund der Deutschen Beamten (RDB)
- NS-Rechtswahrerbund (NSRB)

Do podfora "Nacionálněsocialistické organizace/Státní organizace" patří ostatní organizace, které tvořily součást nacistického mocenského aparátu, ale
a) nebyly organizacemi NSDAP,
aa) nebyly podřízeny organizacím NSDAP,
b) nebyly k NSDAP přidruženými organizacemi,
bb) nebyly podřízeny přidruženým organizacím NSDAP
c) nebyly součástmi branné moci,
d) nebyly součástmi německé policie.


Jako příklad lze uvést Organizaci Todt (OT), která byla podřízena říšskému ministerstvu pro zbrojení a válečnou výrobu.
Zdroje:
Deutsches Historisches Museum Berlin
Německá mutace wikipedie
URL : https://www.valka.cz/Info-co-sem-patri-t68609#240568Verze : 0
MOD
Vidím, že tam máš mukla, ktorý na príspevku stále pracuje Very Happy, ale pre istotu sa opýtam (nech sa na nich nezabudne).


Kam pôjdu:


Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFK)
Nationalsozialistische Betriebzellenorganisation (NSBO)
Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen (NSRL)
Nationalpolitische Erziehungsanstalten (NPEA; Napola)?


Edit: teda ešte pred chvíľou čierny muž pracoval. Kam šiel? Very Happy Very Happy Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Info-co-sem-patri-t68609#240598Verze : 0
MOD
NSFK -- nebyl součástí NSDAP, ani přidruženou organizací; šlo o samostatný veřejnoprávní subjekt (samozřejmě samostatný v jen právním, resp. majetkoprávním smyslu) = do státních


Nationalpolitische Erziehungsanstalten -- nešlo o organizaci NSDAP, ani o přidruženou organizaci; nejdříve to patřilo pod říš. min. škol., poté pod jeden z hlav. úřadů SS (Heißmeyer) = bude v A-SS, odkaz. forum ve státních


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen -- nejsem doma, takže nemám u sebe zdroje, ale mám POCIT, že to formálně spadalo pod RMdI = asi tedy bude ve státních


NSBO -- musim se ještě podívat, ale mám POCIT, že to po krátké době spadlo pod DAF; pokud to spadalo pod DAF, pak = DAF jako přidružená organizace patří do "Organizace NSDAP", a tedy NSBO jako její součást by tam patřila taky
URL : https://www.valka.cz/Info-co-sem-patri-t68609#240618Verze : 0
MOD