Ímura, Džó

Jo Imura / 飯村穰
     
Příjmení:
Surname:
Ímura Īmura
Jméno:
Given Name:
Džó
Jméno v originále:
Original Name:
飯村穰 / いいむら・じょう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.05.1888 ?, prefektura Ibaraki /
20.05.1888 ?, Ibaraki Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.02.1976 ?
21.02.1976 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Tokijská obranní armáda
velitel: 2. oblastní armáda
náčelník štábu: Jižní armáda
Commander: Tokyo Defence Army
Commander: 2nd Area Army
Chief of Staff: Southern Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/飯村穰
https://ja.wikipedia.org/wiki/飯村穰
www.generals.dk
http://pwencycl.kgbudge.com/I/i/Iimura_Jo.htm
URL : https://www.valka.cz/Imura-Dzo-t187634#545671 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Ímura Īmura
Jméno:
Given Name:
Džó
Jméno v originále:
Original Name:
飯村穰 / いいむら・じょう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-27.05.1909 Vojenská akadémia
11.12.1918-28.11.1921 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-27.05.1909 Military Academy
11.12.1918-28.11.1921 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.12.1909 podporučík
03.02.1913 poručík
14.06.1919 kapitán
20.08.1924 major
10.08.1928 podplukovník
08.08.1932 plukovník
01.03.1937 generálmajor
01.08.1939 generálporučík
25.12.1909 Second Lieutenant
03.02.1913 Lieutenant
14.06.1919 Captain
20.08.1924 Major
10.08.1928 Lieutenant Colonel
08.08.1932 Colonel
01.03.1937 Major General
01.08.1939 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
25.12.1909-05.09.1917 3. gardový peší pluk
05.09.1917-14.06.1919 pridelený k Ministerstvu armády
14.06.1919-01.12.1920 3. gardový peší pluk
01.12.1920-18.08.1921 Adjutant ? praporu 3. gardový peší pluk
18.08.1921-05.12.1922 3. gardový peší pluk
05.12.1922-22.12.1922 pridelený k Generálnemu štábu
22.12.1922-06.08.1923 3. gardový peší pluk
06.08.1923-DD.10.1924 pridelený k Generálnemu štábu
DD.10.1924-10.12.1926 pridelený ku Korejskej armády (odoslúčený do Poguranichinaya)
10.12.1926-30.01.1930 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
30.01.1930-28.05.1932 vojenský atašé v Turecku
28.05.1932-18.03.1933 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
18.03.1933-15.03.1935 náčelník 4. sekce (Západní zpravodajství) 2. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
27.09.1933-15.03.1935 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
15.03.1935-01.03.1937 velitel 61. pešieho pluku
01.03.1937-01.12.1937 náčelník sekcie výskumu Armádne vojnové kolégium
01.12.1937-10.12.1938 výskonný predstavený Armádne vojnové kolégium
10.12.1938-07.09.1939 velitel Armádne vojnové kolégium
07.09.1939-22.10.1940 náčelník štábu Kwnatungskej armády
22.10.1940-11.01.1941 pridelený k Generálnemu štábu
11.01.1941-15.10.1941 náčelník Inštitútu výskumu totálnej vojny
15.10.1941-29.10.1943 velitel 5. armády
29.10.1943-22.03.1944 velitel Armádne vojnové kolégium
22.03.1944-26.12.1944 náčelník štábu Južnej armády
26.12.1944-05.01.1945 velitel 2. obalstenj armády
05.01.1945-22.06.1945 preidelený k Východnemu armádnemu okresu
22.06.1945-20.08.1945 velitel Tokyjskej obrannej armády
05.07.1945-20.08.1945 velitel Tokyjského divizného okresu
21.08.1945-01.11.1945 velitel Vojenskej polície
02.11.1945-DD.MM.RRRR Reserva
25.12.1909-05.09.1917 3rd Guards Infantry Regiment
05.09.1917-14.06.1919 Attached to Army Ministry
14.06.1919-01.12.1920 3rd Guards Infantry Regiment
01.12.1920-18.08.1921 Battalion Adjutant 3rd Guards Infantry Regiment
18.08.1921-05.12.1922 3rd Guards Infantry Regiment
05.12.1922-22.12.1922 Attached to General Staff
22.12.1922-06.08.1923 3rd Guards Infantry Regiment
06.08.1923-DD.10.1924 Attached to General Staff
DD.10.1924-10.12.1926 Attached to Korean Army (Poguranichinaya Dispached)
10.12.1926-30.01.1930 Military Science Instructor, Army War College
30.01.1930-28.05.1932 Military Attache to Turkey
28.05.1932-18.03.1933 Military Science Instructor, Army War College
18.03.1933-15.03.1935 Head of 4th Section (Western Inteligence) 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
27.09.1933-15.03.1935 Military Science Instructor, Army War College
15.03.1935-01.03.1937 61st Infantry Regiment Commander
01.03.1937-01.12.1937 Chief of the Research Section, Army War College
01.12.1937-10.12.1938 Executive Officer, Army War College
10.12.1938-07.09.1939 Army War College Commander
07.09.1939-22.10.1940 Chief of Staff Kwnatung Army
22.10.1940-11.01.1941 Attached to General Staff
11.01.1941-15.10.1941 Head of the Total Warfare Research Institute
15.10.1941-29.10.1943 5th Army Commander
29.10.1943-22.03.1944 Army War College Commander
22.03.1944-26.12.1944 Chief of Staff Southern Army
26.12.1944-05.01.1945 2nd Area Army Commander
05.01.1945-22.06.1945 Attached to Eastern District Army
22.06.1945-20.08.1945 Tokyo Defence Army Commander
05.07.1945-20.08.1945 Tokyo Divisional District Commander
21.08.1945-01.11.1945 Provost Marshal
02.11.1945-DD.MM.RRRR Reserve
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/飯村穰
https://ja.wikipedia.org/wiki/飯村穰
www.generals.dk
http://pwencycl.kgbudge.com/I/i/Iimura_Jo.htm
URL : https://www.valka.cz/Imura-Dzo-t187634#545717 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více