Main Menu
User Menu
Reklama

Ímura, Džó

Jo Imura / 飯村穰

     
Příjmení:
Surname:
Ímura
Jméno:
Given Name:
Džó
Jméno v originále:
Original Name:
飯村穰 / いいむら・じょう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.05.1888 ?, prefektura Ibaraki /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.02.1976 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Tokijská obranní armáda
velitel: 2. oblastní armáda
náčelník štábu: Jižní armáda
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/飯村穰
https://ja.wikipedia.org/wiki/飯村穰
www.generals.dk
http://pwencycl.kgbudge.com/I/i/Iimura_Jo.htm
URL : https://www.valka.cz/Imura-Dzo-t187634#545671Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ímura
Jméno:
Given Name:
Džó
Jméno v originále:
Original Name:
飯村穰 / いいむら・じょう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-27.05.1909 Vojenská akadémia
11.12.1918-28.11.1921 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.12.1909 podporučík
03.02.1913 poručík
14.06.1919 kapitán
20.08.1924 major
10.08.1928 podplukovník
08.08.1932 plukovník
01.03.1937 generálmajor
01.08.1939 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
18.03.1933-15.03.1935 Velitel : 4. sekce (Západní zpravodajství) 2. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.03.1937-01.12.1937 Velitel : Výskumné oddělení Armádního válečního kolegia
10.12.1938-01.08.1939 Velitel : Armádní válečné kolegium
01.08.1939-07.09.1939 Velitel : Armádní válečné kolegium
11.01.1941-10.10.1941 Velitel : Institut výskumu totální války
29.10.1943-22.03.1944 Velitel : Armádní válečné kolegium
26.12.1944-29.05.1945 Velitel : 2. oblastní armáda

Ručně vyplněné položky:
25.12.1909-05.09.1917 3. gardový peší pluk
05.09.1917-14.06.1919 pridelený k Ministerstvu armády
14.06.1919-01.12.1920 3. gardový peší pluk
01.12.1920-18.08.1921 Adjutant ? praporu 3. gardový peší pluk
18.08.1921-05.12.1922 3. gardový peší pluk
05.12.1922-22.12.1922 pridelený k Generálnemu štábu
22.12.1922-06.08.1923 3. gardový peší pluk
06.08.1923-DD.10.1924 pridelený k Generálnemu štábu
DD.10.1924-10.12.1926 pridelený ku Korejskej armády (odoslúčený do Poguranichinaya)
10.12.1926-30.01.1930 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
30.01.1930-28.05.1932 vojenský atašé v Turecku
28.05.1932-18.03.1933 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
18.03.1933-15.03.1935 náčelník 4. sekce (Západní zpravodajství) 2. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
27.09.1933-15.03.1935 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
15.03.1935-01.03.1937 velitel 61. pešieho pluku
01.03.1937-01.12.1937 náčelník sekcie výskumu Armádne vojnové kolégium
01.12.1937-10.12.1938 výskonný predstavený Armádne vojnové kolégium
10.12.1938-07.09.1939 velitel Armádne vojnové kolégium
07.09.1939-22.10.1940 náčelník štábu Kwnatungskej armády
22.10.1940-11.01.1941 pridelený k Generálnemu štábu
11.01.1941-15.10.1941 náčelník Inštitútu výskumu totálnej vojny
15.10.1941-29.10.1943 velitel 5. armády
29.10.1943-22.03.1944 velitel Armádne vojnové kolégium
22.03.1944-26.12.1944 náčelník štábu Južnej armády
26.12.1944-05.01.1945 velitel 2. obalstenj armády
05.01.1945-22.06.1945 preidelený k Východnemu armádnemu okresu
22.06.1945-20.08.1945 velitel Tokyjskej obrannej armády
05.07.1945-20.08.1945 velitel Tokyjského divizného okresu
21.08.1945-01.11.1945 velitel Vojenskej polície
02.11.1945-DD.MM.RRRR Reserva
Vyznamenání:
Awards:

29.04.1934

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

16.02.1940

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

29.04.1940

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/飯村穰
https://ja.wikipedia.org/wiki/飯村穰
www.generals.dk
http://pwencycl.kgbudge.com/I/i/Iimura_Jo.htm
URL : https://www.valka.cz/Imura-Dzo-t187634#545717Verze : 4
MOD