Iguči, Seigo

Seigo Iguchi / 井口省吾
     
Příjmení:
Surname:
Iguči Iguchi
Jméno:
Given Name:
Seigo Seigo
Jméno v originále:
Original Name:
井口省吾 / いぐち・せいご
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.08.1855 ?, prefektura Shizuoka /
10.08.1855 ?, Shizuoka Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.03.1925 ?
04.03.1925 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Korejská armáda
velitel: 15. divize
Commander: Korean Army
Commander: 15th Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Iguci-Seigo-t124191#423140 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Iguči Iguchi
Jméno:
Given Name:
Seigo Seigo
Jméno v originále:
Original Name:
井口省吾 / いぐち・せいご
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1875-DD.12.1878 vojenská akadémia
DD.04.1877-DD.MM.RRRR doplňujúci dôstojnícky kurz
12.03.1883-24.12.1885 Armádne vojnové kolégium
17.05.1887-06.12.1890 štúdium vojenských vied
DD.12.1875-DD.12.1878 Military Academy
DD.04.1877-DD.MM.RRRR Supplementary Officers Course
12.03.1883-24.12.1885 Army War College
17.05.1887-06.12.1890 Military Sciences
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.02.1879 podporučík delostrelectva
27.04.1882 poručík
27.05.1885 kapitán
07.11.1891 major delostrelectva
13.03.1895 podplukovník
11.10.1897 plukovník
05.05.1902 generálmajor
01.08.1909 generálporučík
16.11.1916 generál
01.02.1879 Artillery Second Lieutenant
27.04.1882 Lieutenant
27.05.1885 Captain
07.11.1891 Artillery Major
13.03.1895 Lieutenant Colonel
11.10.1897 Colonel
05.05.1902 Major General
01.08.1909 Lieutenant General
16.11.1916 General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
01.02.1879-DD.12.1880 Gardový pluk polného delostrelectva
DD.12.1880-27.04.1882 4. prapor horského delostrelectva
27.04.1882-DD.05.1886 pridelený k Generálnemu štábu
DD.05.1886-12.12.1890 Inštruktor, Armádne vojnové kolégium
12.12.1890-27.12.1890 pridelený k Generálnemu štábu
27.12.1890-15.04.1891 1. kancelář (operace) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
15.04.1891-24.10.1893 Inštruktor, Armádne vojnové kolégium
16.11.1892-24.10.1893 Inšpektoriát delostrelectva
24.10.1893-11.09.1894 velitel 3. praporu 4. pluk polného delostrelectva
11.09.1894-25.09.1894 1. kancelář (operace) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
25.09.1894-01.06.1895 štábny dôstojník 2. armády (operácie)
05.02.1895-22.04.1895 pridelený k Imperiálnemu hlavnému velitelstvu
22.04.1895-25.05.1896 štábny dôstojník 2. armády
25.05.1896-DD.MM.RRRR Inštruktor, Armádne vojnové kolégium
11.05.1896-DD.MM.RRRR 2. kancelář (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
28.06.1897-19.07.1897 Inštruktor, Armádne vojnové kolégium
11.10.1897-13.03.1901 zástupca riaditela Armádne vojnové kolégium
12.03.1901-05.07.1901 náčelník sekcie delostrelectva Kancelárie vojenskej služby Ministerstva vojny
08.04.1901-05.07.1901 náčelník ? sekcie Kancelárie vojenskej služby Ministerstva vojny
05.07.1901-05.05.1902 náčelník Kancelárie vojenskej služby Ministerstva vojny
05.05.1902-06.02.1906 náčelník Kancelárie všeobecných záležitostí Generálneho štábu
21.06.1904-DD.12.1905 štáb Manchurijskej armády – náčelník sekcie logistiky
06.02.1906-27.11.1912 veliteľ Armádneho vojnového kolégia
27.11.1912-25.01.1915 velitel 15. divízie
25.01.1915-18.08.1916 veliteľ Korejskej armády
18.08.1916-10.08.1920 vojenský kancelár, rada
01.02.1879-DD.12.1880 Guards Field Artillery Regiment
DD.12.1880-27.04.1882 4th Mountain Artillery Battalion
27.04.1882-DD.05.1886 Attached to General Staff
DD.05.1886-12.12.1890 Instructor, Army War College
12.12.1890-27.12.1890 Attached to General Staff
27.12.1890-15.04.1891 1st Bureau (Operations) of the Imperial Army General Staff Office
15.04.1891-24.10.1893 Army War College - Instructor
16.11.1892-24.10.1893 Artillery Inspectorate
24.10.1893-11.09.1894 3rd Battalion Commander 4th Field Artillery Regiment
11.09.1894-25.09.1894 1st Bureau (Operations) of the Imperial Army General Staff Office
25.09.1894-05.02.1895 2nd Army Staff Officer (Operations)
05.02.1895-22.04.1895 Attached to Imperial Headquarters
22.04.1895-25.05.1896 2nd Army Staff Officer
25.05.1896-DD.MM.RRRR Instructor, Army, War College
11.05.1896-28.06.1897 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
28.06.1897-19.07.1897 Instructor, Army War College
11.10.1897-13.03.1901 Deputy Director Army War College
12.03.1901-05.07.1901 Chief of Artillery Section, Military Service Bureau Army Ministry
08.04.1901-05.05.1902 Chief of ? Section Military Service Bureau Army Ministry
05.07.1901-05.05.1902 Chief of Military Service Bureau Army Ministry
05.05.1902-06.02.1906 Head of General Affairs Bureau of the General Staff
21.06.1904-DD.12.1905 Manchuria Army Staff – Chief of Logistic Section
06.02.1906-27.11.1912 Army War College Commander
27.11.1912-25.01.1915 15th Division Commander
25.01.1915-18.08.1916 Korean Army Commander
18.08.1916-10.08.1920 Military Councilor
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://ja.wikipedia.org/wiki/井口省吾
http://www.sakanouenokumo.com/kodama.htm
http://sakurataro.org/db/井口省吾

Iguči, Seigo - Kodama Gentaro vpravo, Seigo Iguči, S. Macukawa sediaci

Kodama Gentaro vpravo, Seigo Iguči, S. Macukawa sediaci
Iguči, Seigo - štáb Manchurijskej armády
predný rad zlava Seigo Iguči, Gentaro Kodama, Ojama Iwao, Jasumasa Fukušima, S. Macukawa sediaci, Jošikazu Tanaka, Tanaka druhý rad vľavo

štáb Manchurijskej armády
predný rad zlava Seigo Iguči, Gentaro Kodama, Ojama Iwao, Jasumasa Fukušima, S. Macukawa sediaci, Jošikazu Tanaka, Tanaka druhý rad vľavo

URL : https://www.valka.cz/Iguci-Seigo-t124191#423141 Verze : 8
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více