Main Menu
User Menu

IWI X95-R 330

IWI X95-R 330

     
Název:
Name:
IWI X95-R 330
Originální název:
Original Name:
?
Kategorie:
Category:
útočná puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Israel Weapon Industries Ltd., Ramat ha-Šaron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR RPC Fort, Vinnycja
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,3 kg
Ráže:
Calibre:
5,45 mm
Náboj:
Cartridge:
5,45 x 39
Délka:
Length:
580 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
330 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
-
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
750-950 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
ukrajinské označení: Fort-223
Zdroje:
Sources:
https://iwi.net/iwi-x95/x95-r-flattop-330/
modernfirearms.net
https://en.wikipedia.org/wiki/IWI_Tavor_X95
URL : https://www.valka.cz/IWI-X95-R-330-t251794#693283Verze : 0
MOD