Main Menu
User Menu

IWI Galil ACE 23

IWI Galil ACE 23

     
Název:
Name:
IWI Galil ACE 23
Originální název:
Original Name:
?
Kategorie:
Category:
útočná puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2008-DD.MM.RRRR Israel Weapon Industries Ltd., Ramat ha-Šaron
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,44 kg
Ráže:
Calibre:
5,56 mm
Náboj:
Cartridge:
5,56 NATO
Délka:
Length:
976 1) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
463 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
35, 50
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
680-880 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
915 m/s
Uživatelské státy:
User States:
?
Poznámka:
Note:
1) s vytaženou ramenní opěrkou
se zataženou ramenní opěrkou: 896 mm
Zdroje:
Sources:
Archiv autora

URL : https://www.valka.cz/IWI-Galil-ACE-23-t140405#456164Verze : 2
MOD