Main Menu
User Menu

IV. východosibiřský armádní sbor [1919]

Při reorganizaci Sibiřské armády v létě 1919 se sbor stal Severní skupinou 2.A. Ta se na začátku Sibiřského pochodu stala součástí tobolské skupiny téže armády. Velitel genpor. Grivin byl pro neuposlechnutí rozkazu zastřelen velitelem 2.A genpor. Vojcechovským (to jsem si nevymyslel, to je popsáno v literatuře ... jak praví klasik)


velitelé:
genmjr.(později genpor.) Grivin


3. irkutská sibiřská střelecká divize
9. irkutský střelecký pluk
10. bajkalský střelecký pluk
11. nižněudinský střelecký pluk
12. verchněudinský střelecký pluk

krasnoufimská partizánská brigáda

1. krasnoufimský partizánský střelecký pluk
1. kyštymský partizánský střelecký pluk
URL : https://www.valka.cz/IV-vychodosibirsky-armadni-sbor-1919-t12719#43622Verze : 0
Rozkazem velitele Sibiřské armády č. 183 ze dne 3. dubna 1919 byl I. svodný sibiřský sbor přejmenován na IV. sibiřský armádní sbor.


složení sboru:


3. sibiřská střelecká divize
15. sibiřská střelecká divize
zlatoustsko-krasnoufimská střelecká brigáda


Prameny:
https://www.rusarchives.ru/index.shtml
URL : https://www.valka.cz/IV-vychodosibirsky-armadni-sbor-1919-t12719#206286Verze : 0
Rozkazem velitele 2. armády č. 3 ze dne 20. července 1919 vznikla z částí IV. sibiřského armádního sboru Severní skupina 2. armády. Rozkazem náčelníka štábu Vrchního velitele č. 1276 ze dne 12. října 1919 bylo přejmenování IV. sibiřského sboru na Severní skupinu 2. armády Východního frontu potvrzeno.


velitel:
genmjr. Grivin


náč. štábu:
plk. (později genmjr.) Šelavin


místo dislokace štábu:
Krasnoufimsk


Prameny:
https://www.rusarchives.ru/index.shtml
URL : https://www.valka.cz/IV-vychodosibirsky-armadni-sbor-1919-t12719#206287Verze : 0