Main Menu
User Menu

IV. skupina Bombardovací eskadry 55 [1941-1944]

4th Group of the 55th Bomber Wing / IV. Gruppe des Kampfgeschwaders 55 (IV./KG 55)

     
Název:
Name:
IV. skupina Bombardovací eskadry 55
Originální název:
Original Name:
IV. Gruppe des Kampfgeschwaders 55
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
20.11.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
01.03.1941-21.03.1941 Landsberg am Lech, Fliegerhorst Landsberg/Lech /
21.03.1941-18.02.1944 Longvic, Fliegerhorst Dijon /
19.02.1944-01.08.1944 Neuhausen, Fliegerhorst Neuhausen /
01.08.1944-30.08.1944 Szolnok, Fliegerhorst Szolnok
01.09.1944-31.10.1944 Plzeň, Fliegerhorst Pilsen /

Velitel:
Commander:
01.03.1941-10.04.1941 Kiel, Rudolf (Hauptmann)
10.04.1941-01.09.1941 Bongart, Hermann-Josef von dem (Oberstleutnant)
02.09.1941-02.02.1942 Furchtmann, Herbert (Major)
03.02.1942-16.01.1943 Linsingen, Hans Carl von (Oberstleutnant)
17.01.1943-15.04.1943 Brunner, Richard (Major)
DD.07.1943-31.07.1944 Schirmböck, Joseph (Major)
01.08.1944-20.11.1944 Schmidt, Egon (Hauptmann)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
doplňovací skupina (Ergänzungs Gruppe)
Zdroje:
Sources:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
https://www.ww2.dk/air/kampf/kg55.htm
URL : https://www.valka.cz/IV-skupina-Bombardovaci-eskadry-55-1941-1944-t172827#513736Verze : 0
MOD
IV. Gruppe:


Gruppenkommandeure:


Obstlt Joseph Schirmböck, 2.8.40 - 31.12.40
Hptm Rudolf Kiel, 1.1.41 - 10.4.41
Obstlt Hermann Freiherr von dem Bongart, 10.4.41 - 1.9.41
Maj Herbert Furchtmann, 2.9.41 - 2.2.42
Obstlt Hans-Carl von Linsingen, 3.2.42 - 16.1.43
Maj Richard Brunner, 17.1.43 - 15.4.43
Maj Joseph Schirmböck, 7.43 - 31.7.44
Hptm Egon Schmidt, 1.8.44 - 20.11.44


Zformována 1.4.40 v Ulm-Dornstadt jako Ausbildungsstaffel/KG55. Zrušena 10.5.40.


Znovu zformována 1.8.40 v Chartres jako Ergänzungsstaffel/KG55, a 1.3.41 byla přejmenována na 10./KG55. Stab IV./KG55 byl zformován 7.3.41, následovala 11./KG55 21.3.41. 12./KG55 byla zformována 7.4.41.


Stab IV./KG55 nový
10./KG55 ze Erg.Sta./KG55
11./KG55 nová
12./KG55 nová


13./KG55 byla zformována 1.3.44 v Gerdauen, a přesunuta do Neuhausen.


20.11.44 zrušena:


12./KG55 se stala 4./Erg.KGr(J)
13./KG55 se stala 3./Erg.KGr(J)


Základny:


1.4.40 - 10.5.40 Ulm-Dornstadt He 111P
1.8.40 - 1.10.40 Chartres He 111P
1.10.40 - 21.3.41 Landsberg He 111P
21.3.41 - 18.2.44 Dijon-Longvic He 111P, He 111H
19.2.44 - 1.8.44 Neuhausen He 111H
1.8.44 - 30.8.44 Szolnok He 111H
1.9.44 - 31.10.44 Pilsen He 111H
URL : https://www.valka.cz/IV-skupina-Bombardovaci-eskadry-55-1941-1944-t172827#1564Verze : 0
MOD