Main Menu
User Menu
Reklama

ISR / EGY3 - Egyptsko-izraelská dohoda o odpoutání ozbrojených sil 18.01.1974

Egyptsko-izraelská dohoda o odpútaní ozbrojených síl 18. 1.1974A. Egypt a Izrael budú dôsledne dodržovať zastavenie paľby na zemi, mori a vo vzdušnom priestore, ku ktorému vyzvala Rada bezpečnosti OSN, a zdržia sa od okamžiku podpisu tohto dokumentu všetkých vojenských akcií proti sebe.
B. Vojenské sily Egypta a Izraelu budú oddelené v súlade s týmito zásadami:
1. Všetky egyptské vojenské jednotky na východnej strane Kanálu budú rozmiestnené západne od čiary označenej ako línia A na pripojenej mape. Všetky izraelské ozbrojené jednotky, zarátavajúc tie, ktoré sa nachádzajú západne od Suezského kanálu a Horkých jazier, budú premiestnené na východ od čiary označenej ako línia B na pripojenej mape.
2. Oblasť medzi egyptskou a izraelskou líniou bude pásmom odpútania, v ktorej budú rozmiestnené ozbrojené sily OSN pre naliehavú potrebu (UNEF). UNEF budú zložené z jednotiek členských štátov OSN, ktoré nie sú stálymi členmi rady bezpečnosti.
3. Oblasť medzi egyptskou líniou a Suezským kanálom bude obmedzená čo do výzbroje a vojenských síl.
4. Oblasť medzi izraelskou líniou (línia B na pripojenej mape) a líniou označenou ako línia C na pripojenej mape, ktorá prebieha pozdĺž západného podhoria hôr, ktorými prechádzajú priesmyky Gidi a Mitla, bude obmedzená čo do výzbroje a vojenský síl.
5.Obmedzenia, o ktorých sa hovorí v odstavcoch 3 a 4, budú kontrolované UNEF. Bude sa ďalej používať súčasná procedúra UNEF, vrátane pripojenia k UNEF styčných dôstojníkov egyptských a izraelských.
6. Letecké ozbrojené sily oboch strán môžu operovať až po príslušnú líniu každej strany bez toho, aby v tom jedna druhej bránila.
C. Podrobná realizácia odpútania ozbrojených síl bude vypracovaná vojenskými zástupcami Egypta a Izraelu, ktorí dohodnú etapy tohto procesu. Títo zástupcovia sa zídu najneskôr do 48 hodín po podpise tejto dohody na 101. kilometri (cesty z Káhiry do Suezu) pod záštitou OSN.
Splnia stanovenú úlohu do piatich dní. Odpútanie započne počas 48 hodín po skončení práce vojenských zástupcov, v žiadnom prípade nie neskôr ako sedem dní od podpisu tejto dohody. Proces odpútania bude ukončený najneskôr do 40 dní od jeho zahájanie.
D. Egypt ani Izrael nepovažujú túto dohodu za konečnú mierovú dohodu. Táto dohoda predstavuje prvý krok ku konečnému, spravodlivému a trvalému mieru s súlade s rezolúciou Rady bezpečnosti č. 338 a v rámci ženevskej konvencie.Zdroj:
POTOČNÝ, M. - Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky IV (1971 - 1975); Nakladatelství Svoboda, Praha, 1982.
URL : https://www.valka.cz/ISR-EGY3-Egyptsko-izraelska-dohoda-o-odpoutani-ozbrojenych-sil-18-01-1974-t77823#286550Verze : 0
Reklama