Main Menu
User Menu

IND - Trishul (protilietadlový raketový systém)

Trishul: protilietadlová riadená strela krátkeho dosahu použiteľná za všetkých poveternostných podmienok. Je určená hlavne proti nízkoletiacim cieľom, ako sú vrtuľníky a lietadlá s max. rýchlosťami 300-500 m/s. Protilietadlová raketa je k dispozícii v pozemnej a námornej verzii odpaľovacieho zariadenia. Vývoj kompletu sa začal v roku 1984. V rámci skúšok bolo vykonaných okolo 40 úspešných strelieb, či už na stacionárne ciele, alebo aj na pohybnlivé ciele.
Protilietadlový komplet sa vyznačuje krátkou dobou reakcie - medzi zistením cieľa a odpálením rakety je čas max. 6 sekúnd.
Navádzanie rakety je rádiolokačné pomocou ožarovania cieľa (command-to-line-of-sight). Navádzací systém pracuje v rozsahu 20-40 GHz, odolnom voči rušeniu. Navádzanie sa vykonáva pomocou troch lúčov - v úvodnej fáze je raketá navedená na cieľ prostredníctvom "širokého lúča" (wide beam), v strednej fáze prostredníctvom "stredného lúča" (medium beam) a v záverčnej fáze prostredníctvom "úzkeho lúča" (narrow beam). Protilietadlová raketa má veľmi dobré manévrovacie schopnosti. Je poháňaná dvojstupňovým raketovým motorom na tuhé palivo, podobné palivu použitému v rakeách Patriot.


Základné takticko-technické údaje:
Dosah: 300 m - 9000 m
Dĺžka rakety: 3000 mm
Priemer rakety: 200 mm
Hmotnosť bojovej hlavice: 15 kg
Hmotnosť bojovej nálože: 5,5 kg (trieštivá s predtvarovanými črepinami).
Max. rýchlosť cieľa: 300-500 m/s


V roku 1999 boli vykonané úspešné skúšky PLRS. V roku 2000 bol vývoj pozastavený v prospech PLRS Akash. ďalšie úspešné testy boli vykonané v dňoch 28-29.01.2002 a 22-25.06.2002. Pri pokusnej reálnej prevádzke systému v roku 2003 sa vyskytli problémy s navádzacím systémom protilietadlovej rakety a systém bol vrátený na vykonanie úprav.
Indické námorníctvo plánovalo použiť PLRS Trishul ako alternatívnu výzbroj k izraelskému PLRS Barak. Na základe posledných testov modernizovanej verzie PLRS Barak-NG a stanoviska náčelníka štábu indického námorníctva admirála Arun Prakasha sa zdá, že ďalší vývoj PLRS Trishun pre námorníctvo bude zastavený v prospech PLRS Barak-NG a PLRS Trishun zostane v úlohe technologického demonštrátora, aj napriek tomu, že podľa predstaviteľov vývojovej kancelárie je vývoj systému úspešne ukončený.


Zdroj:
www.bharat-rakshak.com
http://www.indianexpress.com/story/14842.html
www.globalsecurity.org
www.globalsecurity.org
www.globalsecurity.org
URL : https://www.valka.cz/IND-Trishul-protilietadlovy-raketovy-system-t49581#191981Verze : 0
MOD
Fotorafie zo skúšok na palube INS Dronacharya (www.bharat-rakshak.com )
IND - Trishul (protilietadlový raketový systém) - Skúšobná streľba z námornej verzie PLRS Trishul

Skúšobná streľba z námornej verzie PLRS Trishul
IND - Trishul (protilietadlový raketový systém) - Námorný PLRS Trishul pri skúškach

Námorný PLRS Trishul pri skúškach
URL : https://www.valka.cz/IND-Trishul-protilietadlovy-raketovy-system-t49581#191982Verze : 0
MOD