Main Menu
User Menu

III. prapor 1. legionářského pěšího pluku [1939-1939]

III batalion 1. Pułku Piechoty Legionów

     
Název:
Name:
III. prapor 1. legionářského pěšího pluku
Originální název:
Original Name:
III batalion 1 Pułku Piechoty Legionów
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
III. prapor 1. legionářského pěšího pluku [1921-1939]
Datum zániku:
Disbanded:
14.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-14.09.1939 1. legionářský pěší pluk [1939-1939]
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-31.08.1939 Vilno - Werki
31.08.1939-14.09.1939 V poli na středoevropském válčišti

Velitel:
Commander:
24.08.1939-14.09.1939 Roczniak, Józef (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-14(?).09.1939 7. rota 1. legionářského pěšího pluku
24.08.1939-14(?).09.1939 8. rota 1. legionářského pěšího pluku
24.08.1939-14(?).09.1939 9. rota 1. legionářského pěšího pluku
24.08.1939-14(?).09.1939 3. kulometná rota 1. legionářského pěšího pluku
24.08.1939-14(?).09.1939 Spojovací četa III. praporu 1. legionářského pěšího pluku 1)
Poznámka:
Note:
1)Součástí spojovací čety byla hlídka čtyř psů pro přenos hlášení. Dne 09.09.1939 byla v boji u Wyszkova vystřílena Němci.
Zdroje:
Sources:
Cereniewicz, Bogusław: Wrześniowe drogi, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1969
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, MON, WIH, Warszawa 1987
Markert, Wojciech: 1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Ajaks, Pruszków 2006
URL : https://www.valka.cz/III-prapor-1-legionarskeho-pesiho-pluku-1939-1939-t94279#352798Verze : 2
MOD

Personální obsazení funkcí Pěšího praporu III/1 lpp k 01.09.1939 Hodnost, jméno a příjmení
velitel praporu major Józef Roczniak
pobočník poručík Wiktor Padé
lékař ?
proviantní důstojník podporučík Natan Cyranka
účetní důstojník podporučík Stanisław Głowacki
velitel 7. pěší roty poručík Bolesław Burski (12.09.1939 - zraněn)
velitel 8. pěší roty poručík Stanisław Furgał (do 12.09.1939)
velitel 9. pěší roty kapitán Mikołaj Jabłoński
velitel 3. kulometné roty kapitán Zygmunt Urbanowicz
velitel spojovací čety III/2 lpp četař Henryk Szadzewicz
Bojová činnost praporu
24-31.08.1939 Mobilizace a příprava na odjezd do pole.
31.08.1939-03.09.1939 Odjezd z Vilna do Ostrowi Mazowieckiej a přesun do prostoru soustředění u obce Długosiodło
04.-06.09.1939 Přesun v rámci pluku po ose Długosiodło-Różan-Pułtusk.
06.-07.09.1939 Společně s doprovodnou děl. četou 1. lpp tvořil druhý sled obrany na východním břehu řeky Bug u Pułtuska.
07.09.1939 Po přechodu posádky předmostí Pułtusk a II. praporu ústup k Wyszkowu jako zadní voj pluku a divize.
08.-09.1939 Ústup přes Wyszków a organizace obrany v prostoru 8 km jižně od Wyszkowa.
10.-11.09.1939 Ústup jako čelní voj hlavní divizní kolony ve směru na Kałuszyn, který už byl obsazen německým 44. pěším plukem (11. pěší divize) a částmi bojové skupiny Kleinheisterkamp od tankové divize "Kempf".
12.09.1939 Při ranním útoku z chodu na Kałuszyn měla značné ztráty 8. rota. Obchvatný útok 6. lpp umožnil dobytí města a vytvořil východ z obklíčení. Velení 8. roty se ujal podporučík Kazimierz Batog.
13.09.1939 Boje o obec Lipiny, která byla praporem podporovaným doprovodnou děl. četou dobyta.
14.09.1939 Společně s II. praporem a doprovodnou děl. četou bojuje o průchod obklíčením u obcí Trzciniec, Kopcie, Domanice. Pokus o průlom byl neúspěšný. Prapor přestal být organizovanou jednotkou. Rozptýlené části mířily k jihu do prostoru Chełma Lubelského, kde z nich byl vytvořen sloučený I. prapor sloučeného 1. lpp.Literatura:
Cereniewicz, Bogusław: Wrześniowe drogi, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1969
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, MON, WIH, Warszawa 1987
Markert, Wojciech: 1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Ajaks, Pruszków 2006
URL : https://www.valka.cz/III-prapor-1-legionarskeho-pesiho-pluku-1939-1939-t94279#355136Verze : 0
MOD