Main Menu
User Menu

III/4. oddělení /letecko-hospodářské/ [1936-1938]

4th Section /Aero-economic/ of the 3rd Department

     
Název:
Name:
III/4. oddělení /letecko-hospodářské/
Originální název:
Original Name:
III/4. oddělení /letecko-hospodářské/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1936
Předchůdce:
Predecessor:
3. oddělení /letecko-hospodářské/ III. odboru ministerstva národní obrany
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 101
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.05.1936-24.09.1938 III. odbor /letecký/ ministerstva národní obrany
Dislokace:
Deployed:
01.05.1936-24.09.1938 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.05.1936-26.12.1936 Sviták, Otakar (podplukovník leteckého zbrojnictva)
26.12.1936-24.09.1938 Sviták, Otakar (plukovník leteckého zbrojnictva)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Ministerstvo národní obrany
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/III-4-oddeleni-letecko-hospodarske-1936-1938-t70060#501784Verze : 0
MOD