Main Menu
User Menu

II. odbor (technický) Ministerstva národní obrany [1945-1950]

II Section (Technical) of Ministry of National Defence

     
Název:
Name:
II. odbor (technický) Ministerstva národní obrany
Originální název:
Original Name:
II. odbor (technický) Ministerstva národní obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.05.1945-15.08.1950 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.05.1945-15.08.1950 Praha
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.05.1945-DD.03.1948 Kratochvíl, Jindřich (Brigádní generál)
DD.05.1949-15.08.1950 Svoboda, Ferdinand (Brigádní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1945-01.11.1945 Ústřední letecký sklad

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, poválečná skupina, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/II-odbor-technicky-Ministerstva-narodni-obrany-1945-1950-t123477#420674Verze : 1
MOD