Main Menu
User Menu

IDENTIFIKÁCIA UNIFORIEM - PREHĽAD ŠTÍTKOV

IDENTIFIKÁCIA UNIFORIEM - PREHĽAD ŠTÍTKOV


Do tejto časti faktografického fóra budem uvádzať prehľady štítkov, ktoré umožnia identifikáciu jednotlivých častí uniforiem a ich priradenie ku jednotlivým štátom. Tento prehľad budem postupne dopĺňať. Začnem štátmi NATO.


ŠTÁTY NATO a EURÓPSKE ŠTÁTY.


Každý štát, patriaci do NATO by mal mať ( teoreticky Smile ) na výsačkách svojich uniforiem 13 miestne číslo v nasledujúcej podobe : AAAABBCCCDDDD, pričom pre nás je rozhodujúca dvojica čísel "BB", ktorá určuje príslušnosť k tomu či onému štátu. Pretože však nie všetky štáty tento predpis dodržujú, budem uvádzať charakteristické znaky, nachádzajúce sa na štítkoch, ktoré umožnia 100% identifikáciu štátu.


Belgicko
- štítky sú malé, bez čísel NATO, s minimom informácií, na ich vrchu je obvykle uvedený len výrobca SEYNTEX, BEGETEX alebo MICHELSENS, veľkosť uniformy a rok výroby.


Česká Republika
- štítky sú bez čísel NATO, na vrchu názov výrobcu, napr. KOUTNY, OZKN Prešov, OTAVAN Třeboň a pod. Ďalej veľkosť, zloženie ( bavlna, polyester ), rok výroby a charakteristickým znakom sú dva prekrížené meče, preberacia značka AČR, pochádzajúca ešte z čias prvej ČSR. Na základe tejto značky je možné bezchybne identifikovať akýkoľvek majetok AČR alebo OSSR.


Dánsko
-štítky sú opäť bez čísla NATO, všetky dánske unoformy však majú charakteristický prvok na štítkoch. Na ich vrhu je malá čierna "kráĺovská korunka" a pod ňou názov jediného výrobcu HMAK.


Estónsko
-malé štítky bez charakteristických znakov, identifikácia nutná podľa maskovacieho vzoru a strihu.


Francúzsko
-malé štítky bez charakteristických znakov, identifikácia nutná podľa maskovaciho vzoru a strihu. Dvojčíslie NATO pre Francúzsko je "14", na štítkoch uniforiem sa však nepoužíva.


Spolková Republika Nemecko
-veľké štítky s udaním výrobcu, veľkosti, roku výroby. Má čislo NATO. Nemecké dvojčíslie je "12".


Maďarsko
-malé štítky bez charakteristických znakov, identifikácia nutná podľa maskovacieho vzoru a strihu.


Írsko
-stredne veĺké štítky s udaním výrobcu, napr. SEYNTEX, roku výroby, veĺkosťou a podrobnosťami o pracom postupe. Charakteristickým znakom je rozdlenie štítku "tabuľkou".


Taliansko
-stredne veľké štítky s množstvom informácií. Podobne ako v prípade Nemecka. Niektoré štítky majú číslo NATO, iné nie. Talianske dvojčíslie je "15". Niektoré štítky obsahujú presný názov uniformy v taliančine.


Litva
-nemá číslo NATO, charakteristickým znakom je heslo a názov výrobcu. Zelené logo jazdca s mečom je nasledované názvom výrobcu SKALMANTAS. Ďalším výrobcom je OMNITEKSAS, jeho štítky sú menšie, bez loga.


Holandsko
-má číslo NATO. Jeho dvojčíslie je "17". Okrem toho má na svojich uniformách aj názov výrobcu, SEYNTEX.


Nórsko
-nemá číslo NATO, charakteristický je však štítok. Miery sú nakreslené na siluetu postavy v tabulke. Takýto štítok má každá nórska uniforma.


Španielsko
-nemá číslo NATO, charakteristickým znakom sú len niektoré nápisi na štítkoch v španielčine, napr. Armada Espaňola a pod. Zbor námornej pechoty máva na uniformách čiernu pečať z vonkajšej strany s dvojicou prekrížených pušiek a kotvou s nápisom INFANTERIA DE MARINA.


Švédsko
-charakteristickým znakom na štítkoch je čierny znak "tre kronor" - tri korunky a miery zapísané do siluety postavy.


Veľká Británia
-našitý veĺký štítok s číslom NATO, ktoré pre Veľkú Britániu je "99". Má tiež názov časti oblečenia a čistiace inštrukcie v angličtine.


Tento zoznam budem postupne dopĺňať.
URL : https://www.valka.cz/IDENTIFIKACIA-UNIFORIEM-PREHLAD-STITKOV-t37468#140989Verze : 0