Main Menu
User Menu

IAEA - Mezinárodní agentura pro atomovou energii

International Atomic Energy Agency

Český název :
Czech name :
Mezinárodní agentura pro atomovou energii
Anglický název :
English name :
International Atomic Energy Agency
Francouzský název :
French name :
L’Agence internationale de l'énergie atomique
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
IAEA
Datum vzniku :
Establishment :
29.07. 1957
Sídlo :
Seat of the organization:
Vídeň, Rakousko / Vienna, Austria
Počet členů :
Membership:
144
Typ organizace :
Type of organization :
Organizace OSN / Specialized United Nations agency
Instituce :
Institutions :
-
Členské státy:
Membership states:
-
Poznámka :
Note :
-Zdroje:
https://www.iaea.or.at/
https://en.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/IAEA-Mezinarodni-agentura-pro-atomovou-energii-t78131#287927Verze : 0