Main Menu
User Menu

IAB-500 (imitačná puma)

Imitačná letecká puma o hmotnosti 500 kg IAB-500 je určená k imitácii vonkajšieho účinku vzdušného alebo pozemného výbuchu špeciálnej leteckej pumy.


Puma je konštruovaná pre použitie z vonkajších i vnútorných závesníkov lietadla z vodorovného a strmhlavého letu pri rýchlosti letu do 2000 km/hod. a výške bombardovania do 20000 m. Mimo to môže byť puma použitá pre predom stanovené naznačenie pozemného výbuchu s elektropyrotechnickým odpálením na zemi.


Puma sa skladá :


- teleso – ktorého 90 % je zaplnené petrolejom,
- 4 fľaše s fosforom,
- fľaše s tritolom,
- troch púzdier s trhavinou TGA,
- zápalné púzdro, počinová náplň,
- aerodynamický kryt
- špička, stabilizátor,
- kolíkový spoj OGŠR-1500 10,
- kábel a predlžovač.


Hlavné technické údaje :


Vonkajší účinok


Priemer ohnivej gule : 45 m
Doba svitu ohnivej gule : 0,8 až 2 s


Priemer „klobúku“ dýmového oblaku : 170 m
Výška dýmového oblaku : 210 m


Rozmery v mm:


Dĺžka : 3365
Priemer : 580
Rozpätie stabilizátoru : 726


Hmotnosť : 470 kg


Náplň : 242 kgZdroj : Let-24-10 Letecká puma IAB-500 Popis a prevádzka, predpis ČSĽA – Praha, 1974
IAB-500 (imitačná puma) - IAB-500  popis.

IAB-500 popis.
URL : https://www.valka.cz/IAB-500-imitacna-puma-t89534#334055Verze : 1
IAB-500 (archív autora).
IAB-500 (imitačná puma) - IAB 500

IAB 500
URL : https://www.valka.cz/IAB-500-imitacna-puma-t89534#539581Verze : 0
MOD