Main Menu
User Menu

I. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 305, velitelství [1938-1938]

Headquarters of the 1st Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 305th Regiment

     
Název:
Name:
I. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 305
Originální název:
Original Name:
I. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 305
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 448 - Mobilisovaný útvar 448-B-2
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.09.1938-DD.10.1938 Skupina těžkého dělostřelectva 3, velitelství
Dislokace:
Deployed:
26.09.1938-DD.09.1938 Tábor, Dělostřelecké kasárny I /
DD.09.1938-DD.10.1938 Bosonohy, ? /
DD.10.1938-DD.10.1938 Tábor, Dělostřelecké kasárny I /

Velitel:
Commander:
26.09.1938-DD.10.1938 Březina, Josef (podplukovník dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno JASAN (26.09.1938-08.10.1938)
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond
Minařík, P. - Šrámek, P.: Dělostřelectvo čs. armády v době vyvrcholení mnichovské krize. Historie a vojenství 59, 2010, č. 1, s. 46-55.
URL : https://www.valka.cz/I-tezky-delostrelecky-oddil-motorisovany-pluku-305-velitelstvi-1938-1938-t213042#599068Verze : 8
MOD