I. skupina Bitevní eskadry 152 [1943-1944]

1st Group of the 152nd Ground Attack Wing / I. Gruppe des Schlachtgeschwaders 152 (I./SG 152)
     
Název:
Name:
I. skupina Bitevní eskadry 152 1st Group of the 152nd Ground Attack Wing
Originální název:
Original Name:
I. Gruppe des Schlachtgeschwaders 152
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Doplňovací bitevní skupina Replacement Ground Attack Group
Datum zániku:
Disbanded:
16.08.1944
Nástupce:
Successor:
IV. skupina Bitevní eskadry 151 4th Group of the 151st Ground Attack Wing
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
15.11.1943-12.01.1944 Deblin, Fliegerhorst Deblin-Irena /
13.01.1944-16.08.1944 Prostějov, Fliegerhorst Prossnitz /

Velitel:
Commander:
15.11.1943-16.08.1944 Kennel, Karl (Hauptmann)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Bf 110, Fw 190, Hs 123, Me 410 Bf 110, Fw 190, Hs 123, Me 410
Zdroje:
Sources:
http://ww2.dk/air/attack/sg152.html
URL : https://www.valka.cz/I-skupina-Bitevni-eskadry-152-1943-1944-t3928#586186 Verze : 1

Diskuse

I. Gruppe:


Gruppenkommandeure:


Hptm Karl Kennel , 15.11.43 - 16.8.44


Zformována 15.11.43 v Deblin-Irena ze Ergänzungs-Schlachtgruppe :


Stab I./SG152 ze Stab/Erg.Schlachtgruppe
1./SG152 ze 1./Erg.Schlachtgruppe
2./SG152 ze 3./Erg.Schlachtgruppe
3.(Pz)/SG152 ze 2./Erg.Schlachtgruppe
4.(Pz)/SG152 ze 4./St.G.77


Umrüststaffel I./SG152 existovala 3.44 - ?.44 u Prossnitz, a byla později absorbována do SG151.


19.4.44 4./SG152 se stala 7./SG10.


16.8.44 přejmenována na I./SG151:


Stab I./SG152 se stal Stab IV./SG151
1./SG152 se stala 10./SG151
2./SG152 se stala 12./SG151
3./SG152 se stala 14./SG151


Základny:


15.11.43 - 12.1.44 Deblin-Irena Bf 110, Fw 190, Hs 123, Me 410
13.1.44 - 16.8.44 Prossnitz Bf 110, Fw 190, Hs 123, Me 410
URL : https://www.valka.cz/I-skupina-Bitevni-eskadry-152-1943-1944-t3928#10808 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více