Main Menu
User Menu

I. sbor [1950- ]

I Corps

     
Název:
Name:
I. sbor
Originální název:
Original Name:
I Corps
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství sil Armády Spojených států
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Tacoma, Joint Base Lewis-McChord

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wilson, John B.: Armies, Corps, Divisions, and Separate Brigades, Center of Military History, United States Army, Washington, 1999
www.history.army.mil
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/I-sbor-1950-t65109#536831Verze : 0
MOD
I. armádny zbor [1950-1953] / I.US Corps


I. armádny zbor zvaný " America`s corps" bol reaktivovaný vo Fort Bragg, North Carolina, dňa 02.08.1950 a prvé jednotky veliteľstva zboru dorazili do Pusanského perimetra 27.08.1950.


Velitelia :


02.08.1950 generálmajor John B. Coulter
11.09.1950 generálmajor Frank W. Milburn
23.12.1950 generálmajor William B. Kean
26.12.1950 generálmajor Frank W. Milburn
11.09.1951 generálmajor John W. O`Daniel
29.06.1952 generálmajor Frank W. Milburn
11.04.1953 generálmajor Bruce C. Clark


Nadriadený stupeň :


Od 12.09.1950 až do podpisu prímeria veliteľstvu 08.armády


Podriadené jednotky:


Veliteľstvo zboru a štáb 02.08.1950 - 27.07.1953


Spojené štáty americké :


1.jazdecká divízia / 1st Cavalry Division 13.09.-24.11.1950; 25.04.-22.12.1951
2.pešia divízia / 2nd Infantry Division 19.-25.10., 1.-5.11.1950; 15.07.52-27.04.1953
3.pešia divízia / 3rd Infantry Division 04.01.-12.05.1951, 28.05.51-28.04.1952, 01.07.-01.10.1952
7.pešia divízia / 7th Infantry Division 27.12.1952-27.07.1953>
24.pešia divízia / 24th Infantry Division 13.09.-03.12.1950, 02.04.-27.04.1950
25.pešia divízia / 25th Infantry Division 28.11.50-28.08.1951; 22.-24.04.,05.05. 27.07.1953
45.pešia divízia / 45th Infantry Division 18.12.51-17.07.1952
01.divízia námornej pechoty/ 1th Marine Division 23.03.-27.07.1953>


Kórejská republika :


Divízia Capital
1.pešia divízia
9.pešia divízia
5.prápor námornej pechoty
5.skupina poľného delostrelectva


Spojené národy :


Belgické UN sily (prápor)
1st Commonwealth division
27th Commonwealth Infantry Brigade
1st Royal Tank Regiment
25th Canadian Infantry Brigade
Kolumbijský peší prápor
Francúzsky peší prápor
Grécky peší prápor
Etiópsky prápor
Holandský prápor
Filipínsky posílený prápor
Thajský peší prápor
Turecké ozbrojené sily (brigáda)1.Donald W. Boose, US.Army Forces in the Korean War 1950-1953, Osprey Publishing 2005, ISBN 1-84176-621-6
2. https://www.lewis.army.mil/corps-history-korean.asp
URL : https://www.valka.cz/I-sbor-1950-t65109#232014Verze : 0
Označenie I.armádneho zboru


Symbol : Označenie predstavuje repliku pôvodného označenia I. zboru z roku 1922 a predstavuje tzv. "Bull`s Eye"


Označenie I.armádneho zboru: Čierny disk s priemerom 5,7 cm na ktorom je kruh o priemere 5 cm a hrúbkou 0,6 cm.zdroj obrázku : www.wikipedia.com
zdroj textu: https://www.lewis.army.mil/corps-insignia.asp

URL : https://www.valka.cz/I-sbor-1950-t65109#232041Verze : 0