Main Menu
User Menu
     
Příjmení:
Surname:
Husák
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Husák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.04.1923 Sasinkovo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.12.2016 Ružomberok
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
člen partizánskej skupiny Národný pomstiteľ (1944-1945)
zástupca veliteľa 10. leteckej armády (1966-1967)
zástupca náčelníka, Technický výbor členských štátov Varšavskej zmluvy, Moskva (1976-1986)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (1992-1998)
- čestný predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (2002-)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.osobnosti.sk
www.mosr.sk
www.topky.sk
URL : https://www.valka.cz/Husak-Jan-t118875#408477Verze : 3
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Husák
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Husák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1944 Vojenská poddôstojnícka škola, Poprad
DD.MM.1948-DD.MM.1951 Vojenské automobilní učilište, Nitra
DD.MM.1953-DD.MM.1956 Vojenská akademie, smer veliteľsko-technický, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1951 poručík
08.10.1952 nadporučík
28.04.1955 kapitán
01.09.1958 major
01.09.1961 podplukovník
01.05.1966 plukovník
01.10.1971 generálmajor
31.01.1986 záloha
28.08.1994 generálporučík vo výslužbe
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1957-DD.MM.1958 Náčelník štábu : 46. letecká technická skupina
01.09.1961-05.10.1961 Náčelník štábu : 3. letecká technická divize
05.10.1961-01.09.1962 Náčelník štábu : 3. letecká technická divize
01.09.1962-DD.07.1965 Velitel : 3. letecká technická divize

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR člen partizánskej skupiny Národný pomstiteľ
DD.MM.1951-DD.MM.1953 veliteľ roty, 3. letecká technická divízia
DD.MM.1957-DD.MM.1958 náčelník štábu, 46. letecká technická skupina
DD.MM.1958-DD.MM.1960 náčelník skupiny týlovej pozemnej bojovej prípravy, Veliteľstvo letectva a PVOS
DD.MM.1961-DD.MM.1965 veliteľ 3. leteckej technickej divízie
DD.MM.1966-DD.MM.1967 zástupca veliteľa 10. leteckej armády
DD.MM.1968-DD.MM.RRRR náčelník Správy pohonných hmôt a mazív, Ministerstvo národnej obrany
DD.MM.1972-DD.MM.1976 náčelník kancelárie ministra, Ministerstvo národnej obrany
DD.MM.1976-DD.MM.1986 zástupca náčelníka, Technický výbor členských štátov Varšavskej zmluvy, Moskva
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1946

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-
-

DD.MM.1946

Pamětní medaile Řádu Slovenského národního povstání
Commemorative Medal of Order of Slovak National Uprising
Pamätná medaila Radu Slovenského národného povstania
-

DD.MM.1955

Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
The Medal of the Merits in the Defence of the Country
-

DD.MM.1964

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
-
-

DD.MM.1965

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1969

Řád rudé zástavy
Order of the Red Flag
-

DD.MM.1973

Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
Awards of Merit for Construction
-

DD.MM.1983

Řád práce
The Order of the Labour
-

03.09.2000

Řád Ľudovíta Štúra III. třídy
Order of Ludovit Stur 3rd Class
Rad Ľudovíta Štúra III. triedy
-

15.04.2013

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
-

12.04.2014

Klub generálov Slovenskej republiky - Záslužný kríž generála Viesta - STŘÍBRNÝ
Club generals Slovak Republic - Cross of Merit of the general Viesta - SILVER
-

14.04.2015

Klub generálov Slovenskej republiky - Medaila generála Goliana - ZLATÁ
Club generals Slovak Republic - Medal general Goliana - GOLD
-

14.04.2015

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 1st Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupeň
-

12.04.2016

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 70. výročí SNP a ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 70th anniversary of the Slovak National Uprising and the end of World War II
Pamätná medaila k 70. výročiu Slovenského národného povstania a ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Odznak "Vojnový veterán"
Badge "Military Veteran"
-

Poznámka:
Note:
DD.MM.1992-DD.MM.2001 predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR čestný predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Zdroje:
Sources:
www.osobnosti.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Husak-Jan-t118875#408480Verze : 4
MOD
ďalšie fotografie:
URL : https://www.valka.cz/Husak-Jan-t118875#409230Verze : 3
MOD
Generálporučík Ján Husák, čestný predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a priamy účastník protifašistického odboja v SNP zomrel 22.12.2016 vo veku 93 rokov vo Vojenskej nemocnici Ružomberok. Posledná rozlúčka prebehla 29.12.2016 o 13:00 hod na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda (Krematórium) v Nitre.


Zdroj: parte
www.topky.sk
www.aktuality.sk
URL : https://www.valka.cz/Husak-Jan-t118875#564142Verze : 4
MOD