Hunter, Frank O'Driscoll

     
Příjmení:
Surname:
Hunter Hunter
Jméno:
Given Name:
Frank O'Driscoll Frank O'Driscoll
Jméno v originále:
Original Name:
Frank O'Driscoll "Monk" Hunter
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.12.1894 Savannah /
08.12.1894 Savannah /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.06.1982 Savannah /
25.06.1982 Savannah /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 23. smíšené a 17. stíhací skupiny
- velitel 8. velitelství stíhacího letectva
- velitel 1. letecké armády
- commander of the 23rd Composite and 17th Pursuit Group
- commander of the VIII Fighter Command
- commander of the First Air Force
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- americké stíhací eso 1. sv. v. s 9 sestřely (6 sám, 3 sdílel)
- držitel 5 Křížů za vynikající službu, 3. největšího počtu v historii, po Eddie Rickenbackerovi a Douglasu Campbellovi
- na jeho doporučení byly orlí perutě (71., 121. a 133.) přesunuty v září 1942 do 4. stíhací skupiny
- american fighter ace of WW1 with 9 claims (6 solo, 3 shared)
- recepient of 5 Distinguished Service Crosses, 3rd most in its history, after Eddie Rickenbacker and Douglas Campbell
- on his recommendation were Eagle Squadrons (No. 71, No. 121 and No. 133) transfered in september 1942 to 4th Fighter Group
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.veterantributes.org
www.findagrave.com
www.gaaviationhalloffame.com
https://www.theaerodrome.com/aces/usa/hunter1.php
https://valor.militarytimes.com/hero/15990
airforce.togetherweserved.com
https://aircrewremembered.com/hunter-frank.html
URL : https://www.valka.cz/Hunter-Frank-O-Driscoll-t236705#654180 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Hunter Hunter
Jméno:
Given Name:
Frank O'Driscoll Frank O'Driscoll
Jméno v originále:
Original Name:
Frank O'Driscoll "Monk" Hunter
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hotchkiss School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hotchkiss School
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1917-DD.05.1918 3. letecké instruktážní centrum v Issoudunu
DD.MM.1920-DD.MM.RRRR škola polního dělostřelectva
DD.MM.RRRR-DD.09.1921 pozorovatelská škola letecký služby
DD.10.1922-DD.06.1923 taktická škola letecké služby na letišti Langley
DD.09.1917-DD.05.1918 3rd Aviation Instruction Center at Issoudun
DD.MM.1920-DD.MM.RRRR Field Artillery School
DD.MM.RRRR-DD.09.1921 Air Service Observation School
DD.10.1922-DD.06.1923 Air Service Tactical School at Langley Field
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
21.09.1917 nadporučík
17.01.1921 kapitán
01.11.1936 major
09.10.1940 podplukovník
19.04.1941 plukovník
20.04.1942 brigádní generál
03.11.1943 generálmajor
21.09.1917 First Lieutenant
17.01.1921 Captain
01.11.1936 Major
09.10.1940 Lieutenant Colonel
19.04.1941 Colonel
20.04.1942 Brigadier General
03.11.1943 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
18.05.1917-DD.MM.RRRR letecká sekce, signální sbor armády Spojených států
DD.05.1918-24.01.1919 103. letecká peruť (pilot)
24.02.1919-20.02.1920 propuštění
DD.07.1922-DD.10.1922 94. letecká peruť (velitel)
DD.06.1923-DD.07.1925 94. letecká peruť (velitel)
DD.07.1925-DD.MM.RRRR letiště Selfridge (operační důstojník)
DD.MM.RRRR-DD.09.1926 Camp Anthony Wayne
DD.09.1926-DD.12.1926 složená peruť leteckého sboru
DD.12.1926-DD.MM.RRRR letiště Selfridge
DD.MM.RRRR-DD.12.1930 kancelář náčelníka leteckého sboru, Washington, D.C.
DD.12.1930-DD.10.1931 95. stíhací peruť, 17. stíhací skupiny (velitel)
DD.10.1931-DD.11.1933 17. stíhací skupiny (velitel)
DD.11.1933-DD.02.1934 1. stíhací křídlo, letiště March (výkonný důstojník)
DD.02.1934-DD.05.1934 západní zóna operací letecké pošty, letiště March (náčelník operací)
DD.05.1934-DD.07.1934 1. stíhací křídlo, letiště March (výkonný důstojník)
DD.07.1934-DD.11.1936 19. smíšené křídlo, letiště Albrook (adjutant a operační důstojník)
DD.11.1936-DD.07.1937 79. stíhací peruť, 20. stíhací skupina (velitel)
DD.07.1937-DD.07.1939 3. křídlo (operační důstojník)
DD.07.1939-DD.07.1940 23. složená skupina (velitel)
DD.07.1940-DD.12.1940 kancelář vojenského atašé, Londýn (vojenský pozorovatel)
DD.12.1940-DD.02.1942 23. složená skupina (velitel)
DD.02.1942-DD.05.1942 velitelství armádního letectva, Washington D.C.
DD.05.1942-DD.MM.RRRR 8. letecká armáda
DD.05.1942-DD.08.1943 8. velitelství stíhacího letectva (velitel)
DD.08.1943-01.04.1946 1. letecká armáda a výcvik náhradních bojových osádek pro obranu východního pobřeží Spojených států (velitel)
18.05.1917-DD.MM.RRRR Aviation Section, U.S. Army Signal Corps
DD.05.1918-24.01.1919 103rd Aero Squadron (pilot)
24.02.1919-20.02.1920 discharge
DD.07.1922-DD.10.1922 94th Aero Squadron (commander)
DD.06.1923-DD.07.1925 94th Aero Squadron (commander)
DD.07.1925-DD.MM.RRRR Selfridge Field (Operations Officer)
DD.MM.RRRR-DD.09.1926 Camp Anthony Wayne
DD.09.1926-DD.12.1926 Composite Air Corps Squadron
DD.12.1926-DD.MM.RRRR Selfridge Field
DD.MM.RRRR-DD.12.1930 Office of the Chief of Air Corps, Washington, D.C.
DD.12.1930-DD.10.1931 95th Pursuit Squadron, 17th Pursuit Group (commander)
DD.10.1931-DD.11.1933 17th Pursuit Group (commander)
DD.11.1933-DD.02.1934 1st Pursuit Wing, March Field (executive officer)
DD.02.1934-DD.05.1934 Western Zone Air Mail Operations, March Field (Chief of Operations)
DD.05.1934-DD.07.1934 1st Pursuit Wing, March Field (executive officer)
DD.07.1934-DD.11.1936 19th Composite Wing, Albrook Field (Adjutant and Operations Officer)
DD.11.1936-DD.07.1937 79th Pursuit Squadron, 20th Pursuit Group (commander)
DD.07.1937-DD.07.1939 3rd Wing (Operations Officer)
DD.07.1939-DD.07.1940 23rd Composite Group (commander)
DD.07.1940-DD.12.1940 Office of the Military Attache, London (military observer)
DD.12.1940-DD.02.1942 23rd Composite Group (commander)
DD.02.1942-DD.05.1942 Headquarters Army Air Forces, Washington, D.C.
DD.05.1942-DD.MM.RRRR 8th Air Force
DD.05.1942-DD.08.1943 VIII Fighter Command (commander)
DD.08.1943-01.04.1946 1st Air Force and training replacement combat crews in defense of the Eastern United States (commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.veterantributes.org
www.findagrave.com
www.gaaviationhalloffame.com
https://www.theaerodrome.com/aces/usa/hunter1.php
https://valor.militarytimes.com/hero/15990
airforce.togetherweserved.com
https://aircrewremembered.com/hunter-frank.html
URL : https://www.valka.cz/Hunter-Frank-O-Driscoll-t236705#654224 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více