Main Menu
User Menu

Hulánský pluk Konstantina Pavloviče [1803-1809]

Ulanskij Konstantina Pavloviča polk

Hulánský pluk Jeho císařské Výsosti následníka Konstantina Pavloviče / Ulanskij Jego Impěratorskogo Vysočestva Cesareviča Konstantina Pavloviča polk [1803-1809]


Pluk vznikl . září 1803 přejmenováním z Oděského husarského pluku [1803]. Součástí pluku bylo velitelství pluku a deset hulánských eskadron.
Pluk byl 24. prosince 1809 rozdělen na Gardový hulánský pluk osobní stráže [1809-1917] a Gardový dragounský pluk osobní stráže [1809-1917].


Majitelem pluku byl:
generál jezdectva velkokníže Konstantin Pavlovič (září 1803 - prosinec 1809)


Veliteli pluku byli:
generálmajor Anton Sergejevič Čalikov
URL : https://www.valka.cz/Hulansky-pluk-Konstantina-Pavlovice-1803-1809-t53602#199561Verze : 0
MOD