Main Menu
User Menu

Hulánský gardový pluk [1917-1918]

Уланский гвардейский полк

     
Název:
Name:
Hulánský gardový pluk
Originální název:
Original Name:
Уланский гвардейский полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.06.1917
Předchůdce:
Predecessor:
1. gardový hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
22.05.1918
Nástupce:
Successor:
Gardový hulánský pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
21.06.1917-22.05.1918 1. brigáda 2.gardové jezdecké divize
Dislokace:
Deployed:
21.06.1917-22.05.1918 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
21.06.1917-DD.MM.1918 Miklaševskij, Ilja Michajlovič (plk.)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:Note: Plukovní svátek - Den vzkříšení Páně
Datumy jsou dle Gregoriánského kalendáře
Zdroje:
Sources:
https://regiment.ru/
https://ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Hulansky-gardovy-pluk-1917-1918-t117424#405247Verze : 0
MOD