Hudson, Harold Byrn

     
Příjmení:
Surname:
Hudson -
Jméno:
Given Name:
Harold Byrn -
Jméno v originále:
Original Name:
Harold Byrn "Steve" Hudson
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
nadporučík Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.12.1898 Cobham /
08.12.1898 Cobham /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.02.1982 Vancouver /
DD.02.1982 Vancouver /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské letecké a balónové eso 1. sv. v. s 13 sestřely [10 zničených (3 sám, 7 sdílel), 2 sražené do neřízeného pádu (sám) a 1 zničený v plamenech (sám)], z toho 7 balónů [zničen (sdílel s Williamem Barkerem)]
- 12. února 1918 se s Williamem Barkerem stal balónovým esem jednoho dne, kdy společně sestřelili 5 balónů
- canadian flying and balloon busting ace of WW1 with 13 claims [10 destroyed (3 solo, 7 shared), 2 driven out of control (solo) and 1 destroyed in flames (solo)], thereof 7 balloons [destroyed (shared with William Barker)]
- on 12th February 1918 became with William Barker balloon ace in day, when they together shot down 5 balloons
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_B._Hudson
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Hudson-Harold-Byrn-t237210#655676 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Hudson -
Jméno:
Given Name:
Harold Byrn -
Jméno v originále:
Original Name:
Harold Byrn "Steve" Hudson
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.05.1917 poručík (dočasně, na zkoušku)
24.05.1917 2nd Lieutenant (temp., on prob.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
24.05.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1917-DD.MM.1918 28. peruť RFC/RAF (pilot)
DD.MM.1918-DD.MM.1918 45. peruť RAF (pilot)
24.05.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1917-DD.MM.1918 No. 28 Squadron RFC/RAF (pilot)
DD.MM.1918-DD.MM.1918 No. 45 Squadron RAF (pilot)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_B._Hudson
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Hudson-Harold-Byrn-t237210#655678 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více