Main Menu
User Menu

Hudební pluk

Diskuse
Mohla bych poprosit o bližší informace "24. pluku", kde byl prapředek rodiny jako hudebník? Z vyprávění příbuzných vím jen to, že byl na ostrově Korfu spolu s dalšími hudebníky, ale asi i ve Francii, jak je patrné z pohlednice. Prý byli doslova v zajetí na zámku (?) na Korfu u panovníka, spíš jeho manželky, která prý pocházela z Čech a chtěla je tam mít, protože byli Češi, prý se pradědovi podařilo utéct až v roce 1920, doma už byl prohlášen za mrtvého když se vrátil. Posílám rub i líc dopisnice a fotografii "kapely". Děkuji.
URL : https://www.valka.cz/Hudebni-pluk-t160968#489563Verze : 0
Ani v rakouské, ani v čs. armádě neexistoval žádný hudební pluk. V databázi legionářů je uveden Václav Pavelka (dokonce 2x), nar. 10.9.1881, příslušník 24. pluku francouzských legií, narozen v Bořicích, domovská obec Míreč. Co mne však zaráží, je datum přihlášení do legií (16.6.1919) v La Pallici a zařazení do nich téhož dne. Stejná data jsou uvedena i v druhém případě.


www.vuapraha.cz
www.vuapraha.cz
URL : https://www.valka.cz/Hudebni-pluk-t160968#491141Verze : 0
Vážení,
v databázi VHA jsou čtyři odkazy na Václava Pavelku. Z nichž jeden je evidentně duplicitní. Navíc ani toto zdvojení není stoprocentní, protože údaje se liší rokem narození 1881 vs. 1891 a dalšími drobnostmi, například:


1881
okres narození: Čechy (pro mě úplně nový okres!)
obec narození: Bořice
domovský okres: Blatná
domovská obec: Míreč


1891
okres narození: Písek
obec narození: Bořice
domovský okres: Blatná
domovská obec: Míreč


Poznámka
Jak zřejmo, kvalita zpracování této elektronické databáze je velice proměnná.


Doporučení
Kolegyně "Rod" aby se měla sama přesvědčit co je uvedeno v dokumentech o Václavu Pavelkovi. Jeho jméno by mělo figurovat:

1/ v kmenové listě rakouskouherské armády,
2/ v osobní kartě legionáře,
3/ v osvědčení o službě v legiích,
4/ popřípadě i v kmenovém listu čsl. branné moci.


Názvy fondů jsem napsal z hlavy, takže prosím omluvte případné nepřesnosti.


Je zde však jeden problém, Vojenský historický archiv nyní moc nekomunikuje, protože je v stádiu balení a stěhování do nových prostor v Ruzyni.
URL : https://www.valka.cz/Hudebni-pluk-t160968#491146Verze : 0
MOD
Jalk se mohl přihlásit a být přijat do legií téměř 8 měsíců po vzniku republiky? Evidentně buď chyba nebo podvod. Možná se přihlásil do cizinecké legie? U italských legií striktně platilo, že kdo se přihlásil 29.10.1918, nebyl přijat do legií, ale do dobrovoleckých praporů.
URL : https://www.valka.cz/Hudebni-pluk-t160968#491148Verze : 0
Vážený pane kolego,
podle mého názoru přijetí, či nepřijetí do legií nebylo ovlivněno datem vzniku republiky. Něco jiného bylo přiznání statutu legionáře - právě zde platilo datum vzniku Rčs.


Při MNO byla zřízena kancelář legií a jako samostatný archiv legií působil Památník osvobození. Obě instituce dlouhá léta řešily podobné případy.


V současnosti je legionářská dokumentace uložena ve Vojenském historickém archivu.


Shrnutí
Václav Pavelka mohl být přijat do stavu FL. Je však pravděpodobně, že po válce mu nebyl přiznán statut legionáře. Což možná naznačuje databáze VHA svým odkazem na nevyplněnou kolonku "o".


Na ukázku jak probíhalo přiznání statutu legionáře přikládám dvě fotokopie z dokumentace Václava Šáry.
Hudební pluk - Dokument MNO - nyní uložen ve VHA.

Dokument MNO - nyní uložen ve VHA.
Hudební pluk - Archiválie z PO - nyní uložena ve VHA.

Archiválie z PO - nyní uložena ve VHA.
URL : https://www.valka.cz/Hudebni-pluk-t160968#491166Verze : 0
MOD
Po vzniku ČSR byla v prosinci 1918 čs. legionářská jednotka přeorganizována na divizi a při odesílání do vlasti měla již 4 pluky. Ty pak měly významnou úlohu při obsazování a dobývání území ČSR od německých separatistů a maďarských vojsk.
neviditelnypes.lidovky.cz
Vámi uváděný příklad se týká ruských legií, které jediné bojovaly do r. 1920 na cizím území. Ale při čtení tohoto článku jsem si uvědomil, že opravdu se mohl přihlásit ( či být povolán ) na území republiky do francouzských legií.
URL : https://www.valka.cz/Hudebni-pluk-t160968#491208Verze : 0
V každém případě díky všem za informace, které sice odporují informacím, které jsem od rodiny získala Very Happy, ale snad to dám jednoho krásného dne dohromady.
URL : https://www.valka.cz/Hudebni-pluk-t160968#491213Verze : 0