Hubbard, William Henry

     
Příjmení:
Surname:
Hubbard Hubbard
Jméno:
Given Name:
William Henry William Henry
Jméno v originále:
Original Name:
William Henry Hubbard
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán Captain
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.05.1886 Kingston /
19.05.1886 Kingston /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.06.1960 /
19.06.1960 /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 73. perutě RFC/RAF - flight commander of No. 73 Squadron RFC/RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské letecké eso 1. sv. v. s 12 sestřely [6 sražených do neřízeného pádu (sám), 4 zničené (sám), 1 zničený v plamenech (sám) a 1 zajatý (sám)]
- 26.12.1916 byl jeho B.E.2c sestřelen Erwinem Böhmem (8. z 24), byl vážně zraněn a vyřazen ze služby na půl roku
- canadian flying ace of WW1 with 12 claims [6 driven out of control (solo), 4 destroyed (solo), 1 destroyed in flames (solo) and 1 captured (solo)]
- on 26.12.1916 was his B.E.2c shot down by Erwin Böhme (8th of 24), was severy wounded and taken out of service for half an year
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Hubbard-William-Henry-t238017#658193 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Hubbard Hubbard
Jméno:
Given Name:
William Henry William Henry
Jméno v originále:
Original Name:
William Henry Hubbard
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1916 poručík
DD.03.1918 kapitán
01.01.1916 2nd Lieutenant
DD.03.1918 Captain
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR speciální zálohy
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1916-DD.MM.1916 7. peruť RFC (pilot)
DD.MM.1916-26.12.1916 5. peruť RFC (pilot)
26.12.1916-DD.MM.1917 hospitalizace
DD.MM.1917-DD.03.1918 zázemí (instruktor)
DD.03.1918-DD.MM.1918 73. peruť RFC/RAF (velitel letky)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Special Reserve
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1916-DD.MM.1916 No. 7 Squadron RFC (pilot)
DD.MM.1916-26.12.1916 No. 5 Squadron RFC (pilot)
26.12.1916-DD.MM.1917 recovery
DD.MM.1917-DD.03.1918 Home Establishment (instructor)
DD.03.1918-DD.MM.1918 No. 73 Squadron RFC/RAF (flight commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- letecký certifikát Královského aeroklubu (09.05.1916) - Royal Aero Club Aviator's Certificate No. 2871 (09.05.1916)
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Hubbard-William-Henry-t238017#658195 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více