Main Menu
User Menu

Hs 117 Schmetterling

Henschel Hs 117 Schmetterling

     
Název:
Name:
Henschel Hs 117 Schmetterling
Originální název:
Original Name:
Henschel Hs 117 Schmetterling
Kategorie:
Category:
protilietadlová raketa zem-vzduch
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1943-DD.02.1945 Henschel Flugzeug-Werke AG, Schönefeld /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1943-DD.02.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
cca 100
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1943
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
dĺžka: 4,29 m
kaliber: 350 mm
rozpätie krídel: 2 m
štartovacia hmotnosť: 420 kg
hmotnosť výbušniny: 23 kg
rýchlosť: 210 m/s, pri štarte s pomocnými motormi až 304 m/s
dolet: 32 km
dostup: 10,7 km
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
lafeta "R-Geschütz" s odmerom 360° a námerom cca 80°
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
vizuálne rádiopovelové navádzanie / Guidance system MCLOS; visual guidance by telescope, radio controls; two-man crew
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
-
Výcvikové prostředky:
Training Means:
-
Mobilita:
Mobility:
stacionární
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
web.archive.org
https://cs.wikipedia.org/wiki/Henschel_Hs_117
URL : https://www.valka.cz/Hs-117-Schmetterling-t15729#640235Verze : 0
MOD

Henschel Hs 117 Schmetterling


V roku 1941 bol pod vedením dr. Heinriciho zahájený vývoj tejto protilietadlovej rakety. Projekt bol ovplyvnený výrobou lietadiel a kĺzavej pumy Hs 293 a jeho charakteristickou črtou bola osvedčená konštrukcia strednoplošníku so šípovými krídlami a chvostovými plochami postavenými do kríža. Plánovaný dostup mal byť 15 km a hmotnosť bojovej nálože 23 kg.

Trup sa skladal z troch častí:
V prvej časti bolo miesto pre bojovú hlavicu, vrtuľkou hnaný generátor pre napájanie palubných prístrojov a povelový prijímač.
V strednej časti bol zásobník stlačeného vzduchu (20,5 MPa), nádrž okysličovadla (55-60 kg HNO3), nádrž paliva (14 kg Tonka 250 alebo 11,5 kg petroleja) a ovládací systém prípuste paliva pre udržovanie konštantnej rýchlosti.
V zadnej časti bola umiestnená regeneratívne chladená spaľovacia komora s tryskou.

V strele sa používali dva druhy motorov:
Bežnejší BMW 109-558 so samozážihovou kombináciou kyselina dusičná/Tonka 250. Maximálny ťah motora (3,63 až 3,73 kN) bol udržovaný po dobu 20-22 s. Potom do celkového času doby horenia 90 s mal ťah 590 N. Prípusť paliva bola ovládaná rýchlomerom tak, aby sa raketa pohybovala stálou rýchlosťou 210 m/s.
Menej bežným bol motor Walter HWK 109-729 (kyselina dusičná/petrolej). Motor mal po dobu 10 sekúnd ťah 3,68 kN, potom ďalších 70 sekúnd 590 N. Zapálenie sa vykonávalo špeciálnym samozapaľovacím palivom Furanol alebo pyrotechnickým zapaľovačom.

Vzhľadom na hmotnosť rakety 450 kg bolo nutné používať pomocné štartovacie motory na pevné pohonné hmoty Schmidding 109-553, ktoré počas štyroch sekúnd dávali ťah 2x 17,2 kN. V čase odhodenia pomocných motorov mala raketa rýchlosť 304,5 m/s. Navádzanie bolo spočiatku plánované ako samonavádzacie infračerveným žiarením, ale nakoniec pre nedokončený vývoj potrebných zariadení sa muselo pristúpiť ku klasickému optickému navádzaniu operátorom.

Vzhľadom na jednoduchú konštrukciu bol na začiatku roka 1945 vývoj tejto rakety najďalej zo všetkých podobných konštrukcií. Preto bola ako jediná schválená k sériovej výrobe. Do konca roku 1945 malo byť vytvorených 70 batérií Schmetterling z plánovaných 600 batérií len pre ochranu západnej hranice pred náletmi. Realizácie sa tento program nedočkal. Výrobné podniky boli zničené a výrobu sa nepodarilo premiestniť do Nordhausenu. Z celkových 59 pokusných odpálení bolo 25 neúspešných.

Jiří Kroulík, Bedřich Růžička - Vojenské rakety, vydavateľstvo Naše vojsko, Praha, 1985

Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


URL : https://www.valka.cz/Hs-117-Schmetterling-t15729#58508Verze : 6
MOD
Spôsob "deboxingu" rakety a jej nabitia (naloženia) na odpaľovaciu rampu "R-Geschütz" (Raketengeschütz R).

web.archive.org

Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


URL : https://www.valka.cz/Hs-117-Schmetterling-t15729#640236Verze : 3
MOD
Pre modelárov možno zaujímavý výkres vozíka na prepravu a "nabíjanie" rakety Hs 117.


web.archive.org

Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


URL : https://www.valka.cz/Hs-117-Schmetterling-t15729#640237Verze : 0
MOD
Bolo pripravené aj mobilné odpaľovacie zariadenie Raketengeschütz S, umiestnené na dvoch podvozkoch Sd. Anh. 206.

web.archive.org

Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling - rozložená (bojová) poloha

rozložená (bojová) poloha
Hs 117 Schmetterling - tzv. pochodová poloha, podvozky nie sú zakreselené

tzv. pochodová poloha, podvozky nie sú zakreselené
URL : https://www.valka.cz/Hs-117-Schmetterling-t15729#640239Verze : 3
MOD
RAF Museum Cosford (vlastní foto).
Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


URL : https://www.valka.cz/Hs-117-Schmetterling-t15729#176638Verze : 1
zdroj:
www.youtube.com

Hs 117 Schmetterling - odpal rakety Hs 117 Schmetterling

odpal rakety Hs 117 Schmetterling
URL : https://www.valka.cz/Hs-117-Schmetterling-t15729#657398Verze : 1
MOD