Main Menu
User Menu

Hronov

tvrz

     
Název:
Name:
Hronov
Další názvy:
Other Names:
-
Typ:
Style:
tvrz
Stav:
Condition:
nepatrné zbytky
Přístupnost:
Accessibility:
nepřístupno
Obec:
Municipality:
Hronov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°28'47.394"N 16°10'48.255"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.1422
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
Na místě tvrze stojí dům z přelomu 16. a 17. století.
Zdroje:
Sources:
pamatkovykatalog.cz
https://www.hrady.cz/tvrz-hronov-nachod
www.mestohronov.cz
URL : https://www.valka.cz/Hronov-t242415#670151Verze : 1
Hronov

Hronovská tvrz je poprvé připomínána roku 1422 kdy byla v držení Matěje z Vlčnova. Nicméně onedlouho se jí zmocnil husitský hejtman Jan Kolda ze Žampachu. Poté zde sídlil jeho bratr Ivan z Hronova. Roku 1456 byla tvrz dobyta zemským správcem bratr Ivan, který se pak psal Ivan z Hronova. V roce 1456 dobyl tvrz, kde sídlili Koldové ze Žampachu, zemský správce Jiřím z Kunštátu a z Poděbrad, který vyhnal loupeživé Koldy do Polska. Naposledy se jako tvrz zmiňuje roku 1462. Někdy v období let 1487 až 1497 se stává svobodným dvorem. Roku 1639 byl vypálen Švédy spolu s městem. Následně již nejspíš někdy po roce 1640 došlo výstavbě nového dvora, který získal svou finální podobu v 18. století. Valy a příkopy byly částečně narušeny při výstavbě přádelny bavlny roku 1889. Na začátku 20. století pak zanikly i poslední viditelné stopy po opevnění.

Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
https://www.hrady.cz/tvrz-hronov-nachod
www.mestohronov.cz

Hronov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hronov-t242415#670152Verze : 1