Main Menu
User Menu

Hrnčíř, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Hrnčíř
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Hrnčíř
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.12.1910 Znojmo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.04.1967 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- pilot RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- Účastník prvního bojového letu 311. perutě dne 10.09.1940 v osádce S/L Schejbala jako druhý pilot na Vickers Wellington B Mk. IA L7778 "U" při náletu na nádraží v Bruselu v čase 20.00 až 23.20 hod.
- Přehled operačních letů dle Operations Record Book 311. Sqdn - Celkem 9 operačních letů pod Bomber Command s náletem 50:58 hod. Celkem 65 operačních letů v délce 706:41 hod. Během operačních letů pilotoval 31 různých letounů. - 9.4. 1941 ve 22:50 hod. sestřelen při výcviku, kdy jako instruktor byl v okolí letiště East Wretham napaden Ju 88 Hptm Karl Theodor Hülshoff z NJG2, který si tento sestřel nárokoval.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Archiv rodiny
URL : https://www.valka.cz/Hrncir-Jan-t248063#684543Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Hrnčíř
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Hrnčíř
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR elektromechanik
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.10.1929-14.07.1931 Vojenské letecké učiliště - oddělení leteckého dorostu - Prostějov
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR vojenská prezenční služba u 2. leteckého pluku Olomouc
26.02.1933-DD.MM.RRRR pilot 5. pozorovací letky
01.11.1934-DD.MM.RRRR 71. bombardovací letka - 6. pluk
04.10.1937-02.04.1938 rotmistrovský kurz - pěchotní učiliště v Milovicích
25.07.1938-DD.MM.RRRR jako rotmistr zpět u 71. bombardovací letky
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.10.1940 poručík
28.10.1943 nadporučík
01.06.1945 kapitán
29.05.1991 plukovník v.v. in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:

01.11.1934-DD.06.1939 71. bombardovací letka-Letecký pluk 6
28.06.1939-28.07.1940 v cizinecké legii
29.07.1940-04.10.1945 311. peruť RAF
DD.MM.RRRR-31.01.1946 v čs. zahraničním vojsku
01.04.1946-DD.MM.RRRR záloha
Vyznamenání:
Awards:

28.10.1940

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

16.04.1941

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

12.03.1942

Medaile letectva
Air Force Medal
-Air Force Medal

07.03.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

+ spony Francie a Velká Británie

16.01.1945

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
+ spona BOMBER COMMAND

21.02.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
2. udělení

13.03.1945

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

09.04.1945

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
-

DD.MM.RRRR

Evropská hvězda leteckých osádek
Air Crew Europe Star
+ spona Atlantic

DD.MM.RRRR

Atlantická hvězda
Atlantic Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
- + dubová snítka - MID

DD.MM.RRRR

Vojenský pilotní odznak
Military Pilot Badge
Insigne de pilote militaire
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
3. udělení

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
Commemorative Medal of 20th Anniversary of Liberation of Czechoslovakia
-

DD.MM.RRRR

Medaile za obranu
Defence Medal
-

Poznámka:
Note:
- RAF No. - 63065
Hodnost RAF - F/Lt Flight Lieutenant
Medaile "ATLANTICKÁ HVĚZDA" je zohledněna sponou "ATLANTIC" na medaili "Evropská hvězda leteckých posádek" - viz 1. stránka potvrzení anglického ministerstva obrany k zisku "Campaign Medals".
U medaile pluku RAF: - signováno na hraně zlacené medaile: "63065-F/LT J.HRNČÍŘ DFC AFM - RAF"
1. spona - F/LT JAN HRNČÍŘ DFC, AFM
2. spona - 311. SQUADRON RAF
Zdroje:
Sources:
Archiv rodiny
URL : https://www.valka.cz/Hrncir-Jan-t248063#684544Verze : 2
Ministry of Defence
URL : https://www.valka.cz/Hrncir-Jan-t248063#684568Verze : 0
Rodinný koutek
URL : https://www.valka.cz/Hrncir-Jan-t248063#684569Verze : 0