Main Menu
User Menu

Hrdina socialistické práce

Hero of Socialist Labour

Hrdina socialistickej práce

Titlul de "Erou al Muncii Socialiste"

     
Název:
Name:
Hrdina socialistické práce
Název v originále:
Original Name:
Titlul de "Erou al Muncii Socialiste"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1951
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Struktura:
Structure:
Hrdina socialistické práce v jediném stupni
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-socialisticke-prace-t115049#400088Verze : 0
     
Název:
Name:
Hrdina socialistické práce
Název v originále:
Original Name:
Titlul de "Erou al Muncii Socialiste"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1951
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-socialisticke-prace-t115049#622409Verze : 0
MOD
Název
Name
Hrdina socialistické práce
Hero of Socialist Labor
Titlul de "Erou al Muncii Socialiste"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Ceaușescu, Nicolae
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-socialisticke-prace-t115049#678176Verze : 0
MOD
Hrdina socialistické práce
Hero of Socialist Labor
Titlul de "Erou al Muncii Socialiste"
Toto vysoké pracovní ocenění bylo založeno v roce 1951 dekretem číslo 168/1951. Vlastní vyznamenání, které nenazýváme řádem bylo určeno pro široký okruh pracujících, vědeckých kapacit, výjimečně umělců a pedagogů.
Zároveň s udělením této dekorace vyznamenaný obdržel peněžní prémii:
- 3000 lei a pět dní pracovního volna
Mezi další „odměny“ však patří např. pomoc při výstavbě vlastního bydlení nebo přidělení bytu (Stanovy zdůrazňuji,že vždy v souladu se zákony země).
Řád byl vyroben ze zlata, zlaceného stříbra i zlaceného bronzu. Zde není jednoznačné, zda dekorace z bronzu nejsou jen nositelné kopie. Na tuto otázce zatím není zcela jednoznačná odpověď.
Rozeznáváme dva základní typy dle opisu:
- RPR - Rumunská lidová republika
- RSR - Rumunská socialistická republika
Poznámka:
Vyznamenání bylo založeno dle vzoru SSSR a proto i zde neutrální název Hrdina socialistické práce, který v sobe neskrývá ani podtitul vyznamenání nebo řád. Jak bylo v Rumunsku zvykem, dekorace pro vysoké státní funkcionáře vlády a strany jsou vyrobeny ze zlata. Je zcela jisté, že i dekorace udělované (výjimečně) do zahraničí jsou vyrobeny ze zlata. Otázka zda mohl soustružník obdržet dekoraci ve zlatě, zlaceném stříbře či bronzu ponecháme otevřenou. Problematika finanční prémie je zajímavá, neb zcela jistě muselo postupem času docházet i k zhodnocení původní částky. Bylo by zajímavé statisticky porovnat původní částku s částkou například z roku 1985.
Literatura:
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-socialisticke-prace-t115049#400089Verze : 1
Dekorace I. typu
Popis dekorace I. typu:
Na obrázcích vidíme klasické vyznamenání, tak, jak známe nejen u této dekorace SSSR, ale například i u nás v bývalém socialistickém Československu.
U zlaté dekorace nechybí značka (punc) pro zlato.
V horní části hvězdy je malé, slabé letované ouško k zavěšení na malou kolodku sovětského typu.
Dekorace ve zlatě jsou číslované. Váha hvězdy je 16,20 g.
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-socialisticke-prace-t115049#400090Verze : 1
Dekorace II. typu
Popis dekorace II. typu:
U zlaté dekorace nechybí značka (punc) pro zlato.
V horní části hvězdy je malé, slabé letované ouško k zavěšení na malou kolodku sovětského typu.
Na obrázcích je možno porovnat jednotlivé ražby.
Všechny obrázky jsou převzaté i Internetu a prodejních katalogů
URL : https://www.valka.cz/Hrdina-socialisticke-prace-t115049#400091Verze : 1