Main Menu
User Menu

Hraničářský prapor 50 [1938-1938]

50th Border Battalion

     
Název:
Name:
Hraničářský prapor 50
Originální název:
Original Name:
Hraničářský prapor 50
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-15.12.1938 39. hraniční oblast
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-15.12.1938 nezjištěno, kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-15.12.1938 Kotrč, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
krycí jméno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Hranicarsky-prapor-50-1938-1938-t204762#581952Verze : 1
MOD