Main Menu
User Menu

Hraničářský prapor 2 [1920-1938]

2nd Border Battalion

     
Název:
Name:
Hraničářský prapor 2
Originální název:
Original Name:
Hraničářský prapor 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Prapor polních myslivců č. 2
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 253
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.01.1920-15.10.1937 4. divise
15.10.1937-24.09.1938 13. divise
Dislokace:
Deployed:
15.01.1920-15.10.1920 Trutnov, kasárny /
15.10.1920-00.12.1920 Josefov, kasárny /
00.12.1920-01.09.1938 Trutnov, Krkonošské kasárny /
01.09.1938-24.09.1938 Bedřichov, Kasárny Josefa Bezdíčka /

Velitel:
Commander:
15.01.1920-00.01.1921 Holásek, Jan (major pěchoty)
00.01.1921-00.12.1923 Zizius, Jan (major pěchoty)
00.12.1923-00.03.1926 Zizius, Jan (podplukovník pěchoty)
00.03.1926-18.08.1926 Hanačík, František (podplukovník pěchoty)
18.08.1926-00.09.1927 Kolář, Eduard (podplukovník pěchoty)
00.09.1927-29.02.1928 Hanačík, František (podplukovník pěchoty)
29.02.1928-00.09.1928 Skácel, Jindřich (podplukovník pěchoty)
00.09.1928-00.02.1929 Bösrang, Arnošt (podplukovník pěchoty)
00.02.1929-00.01.1931 Skácel, Jindřich (podplukovník pěchoty)
00.01.1931-00.12.1933 Skácel, Jindřich (plukovník pěchoty)
00.12.1933-24.09.1938 Vorlíček, Jiří (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1920-15.09.1933 3. rota /cyklistická/ hraničářského praporu 2

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
16.05.1932-24.09.1938 Hraničářský prapor "Roty Nazdar"
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hraničářský prapor 2
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
Hrubý, Vladimír: Hraničářský prapor 2 "Roty Nazdar". Dvůr Králové nad Labem, Fortprint 2008.
URL : https://www.valka.cz/Hranicarsky-prapor-2-1920-1938-t165666#501604Verze : 1
MOD