Main Menu
User Menu

Hraničářský prapor 1 [1920-1938]

1st Border Battalion

     
Název:
Name:
Hraničářský prapor 1
Originální název:
Original Name:
Hraničářský prapor 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Prapor polních myslivců č. 1
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 252
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.01.1920-26.05.1920 Teritoriální brigáda Litoměřice
26.05.1920-15.05.1938 3. divise
15.05.1938-24.09.1938 1. skupina
Dislokace:
Deployed:
15.01.1920-26.01.1938 Děčín, Zámecké kasárny /
26.01.1938-16.06.1938 Most, Kasárny Milana Rastislava Štefánika /
16.06.1938-24.09.1938 Louny, Budova vojenských úřadů /

Velitel:
Commander:
15.01.1920-00.06.1921 Koutný, Ondřej (podplukovník pěchoty)
00.06.1921-00.07.1921 Pauer, Josef (major pěchoty)
00.07.1921-00.12.1922 Koutný, Ondřej (podplukovník pěchoty)
00.12.1922-00.01.1923 Pauer, Josef (major pěchoty)
00.01.1923-00.12.1924 Klubal, Karel (podplukovník pěchoty)
00.12.1924-00.12.1925 Pauer, Josef (podplukovník pěchoty)
00.12.1925-04.05.1928 Birula, Jindřich (podplukovník generálního štábu)
04.05.1928-00.02.1929 Birula, Jindřich (plukovník generálního štábu)
00.02.1929-21.02.1929 Šafařík, Eduard (podplukovník pěchoty)
21.02.1929-00.10.1932 Šafařík, Eduard (plukovník pěchoty)
00.10.1932-00.06.1934 Bláha, Karel (plukovník pěchoty)
00.06.1934-00.11.1937 Hušek, Václav (plukovník pěchoty)
00.11.1937-00.07.1938 Vlk, Vilém (plukovník pěchoty)
00.07.1938-24.09.1938 Volek Jaroslav (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1938-24.09.1938 Strážní prapor XIX
01.06.1938-24.09.1938 Strážní prapor XX
01.06.1938-24.09.1938 Strážní prapor XXI

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
16.05.1932-24.09.1938 Hraničářský prapor "České Družiny"
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hraničářský prapor 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Hranicarsky-prapor-1-1920-1938-t166712#501603Verze : 1
MOD