Main Menu
User Menu

Hradní Stráž [1993- ]

Castle Guard

     
Název:
Name:
Hradní stráž
Originální název:
Original Name:
Hradní stráž
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.03.1993
Předchůdce:
Predecessor:
Hradní stráž ČSSR
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.03.1993-DD.MM.RRRR Vojenská kancelář prezidenta republiky
Dislokace:
Deployed:
24.03.1993-DD.MM.RRRR Praha, Martinický palác

Velitel:
Commander:
24.03.1993-DD.MM.RRRR Indruch, Jaroslav(podplukovník)
DD.MM.RRRR-31.12.1997 Indruch, Jaroslav (plukovník)
01.01.1998-30.06.1998 Liška, Milan (podplukovník)1)
01.07.1998-30.06.2001 Indruch, Jaroslav (plukovník)
01.07.2001-31.12.2001 Lampert, Lubomír (podplukovník)1)
01.01.2002-31.3.2007 Pekař, Vladimír (plukovník)
01.04.2007-DD.MM.RRRR Studený, Radim (plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.03.1993-DD.MM.RRRR velení a štáb
24.03.1993-DD.MM.RRRR 1. strážní prapor
24.03.1993-DD.MM.RRRR 2. strážní prapor
24.03.1993-DD.MM.RRRR Hudba Hradní stráže
24.03.1993-DD.MM.RRRR Rota zabezpečení
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1)pověřeni výkonem funkce


VÚ 8595
Zdroje:
Sources:
https://www.hrad.army.cz
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-114
www.researchgate.net
e-mailová korespondence s HS
URL : https://www.valka.cz/Hradni-Straz-1993-t181599#532122Verze : 7
MOD
Znak Hradní stráže
Hradní Stráž [1993- ] - Zdroj: wikipedia

Zdroj: wikipedia
URL : https://www.valka.cz/Hradni-Straz-1993-t181599#532126Verze : 1
MOD