Main Menu
User Menu
Hradiště


Jedná se místo, kde dříve stávalo větší opevnění, které mohlo mít i charakter spíše městský. Termín je obecně u nás užíván pro pravěké opevněné lokality, ovšem s výjimkou keltských oppid (nicméně v době laténské se vyskytují i hradiště) a posléze ne pro římské vojenské stavby (pochodové tábory apod.). Dále užíván v raném středověku, včetně velkých velkomoravských sídel (ta byla spíše již městy). Teoreticky by se termínem „hradiště“ dalo označit i zříceniny hradů, ale pro tyto se tento termín neužívá. Obecně je hradiště vymezeno opevněnou plochou, dnes jen v podobě zachovalých valů a příkopů.


Zdroje:
Plaček, M. 1996: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha.
URL : https://www.valka.cz/Hradiste-t182393#533548Verze : 0