Hradil, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Hradil Hradil
Jméno:
Given Name:
Jaroslav Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Hradil
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.10.1905 Lhota /
09.10.1905 Lhota /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Velitelství dělostřelectva - Commander of the Artillery Command
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hradil-Jaroslav-t126553#428998 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Hradil Hradil
Jméno:
Given Name:
Jaroslav Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Hradil
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1916-DD.MM.1924 Reálne gymnázium, Litovel
DD.MM.1916-DD.MM.1924
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1924-DD.MM.1926 Vojenská akademie
DD.MM.1937-DD.MM.1939 Vysoká škola válečná
DD.MM.1955-DD.MM.1957 Nejvyšší vojenská akademie K. J. Vorošilova
DD.MM.1924-DD.MM.1926 Vojenská akademie
DD.MM.1937-DD.MM.1939 Vysoká škola válečná
DD.MM.1955-DD.MM.1957 Nejvyšší vojenská akademie K. J. Vorošilova
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.10.1946 major
22.10.1946 podplukovník
18.10.1948 plukovník
27.09.1951 brigádní generál
12.06.1953 generálmajor
05.10.1961 generálporučík
22.10.1946 Major
22.10.1946 Lieutenant Colonel
18.10.1948 Colonel
27.09.1951 Brigadier General
12.06.1953 Major General
05.10.1961 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hradil-Jaroslav-t126553#561600 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více