Main Menu
User Menu
Hradba


1. Dřevěné stěny či kamenné zdi nebo jejich kombinace spojené vnitřním armováním obklopující pravěké či raně středověké hradiště nebo jiné opevněné místo. Podle vnitřní konstrukce se hradby dělí na řadu typů. Armování ze dřeva tvořilo roubené komory (hradba komorová) či rošty (hradba roštová) vysypané hlínou a kameny, sypký materiál mohl být umístěn i mezi dvě svislé dřevěné nebo kamenné stěny (hradba skořepinová). Vnitřní těleso tvoří základ hradby zakončený čelní i zadní kamennou zdí nebo dřevěnou stěnou. Pro období raného středověku se pro čelní zed' hradby vžil termín PLENTA. Pozůstatky hradby mají dnes většinou vzhled zemního či kamenitého valu.


2. Středověká dřevěná, hrázděná nebo zděná stěna obklopující hrad , město, tvrz nebo nějaké jiné opevněné místo (např. kostel). Mohla být opatřena arkýři, bartyzánami, brannou chodbou, cimbuřím, podsebitím a střílnamia její součástí mohly být bašty a věž.


3. V pozdějších dobách obecné označení pevnostní zdi nebo valu ve všech systémech opevňování.


Nejznámnější druhy hradeb:
KORUNNÍ HRADBA
ROHOVÁ HRADBA
VOZOVÁ HRADBA
URL : https://www.valka.cz/Hradba-t33871#123324Verze : 0