Main Menu
User Menu

Howard, Robert Lewis

     
Příjmení:
Surname:
Howard
Jméno:
Given Name:
Robert Lewis
Jméno v originále:
Original Name:
Robert Lewis Howard
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.07.1939 Opelika /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.12.2009 Waco, Okres McLennan /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel roty 2. praporu Rangers v pevnosti Lewis
- velitel výcviku speciálních sil v kempu Mackall
- velitel tábora pro horský výcvik Rangers v Dahlonega
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- vysoce vyznamenaný armádní důstojník, člen velitelství vojenské pomoci ve Vietnamu - studijní a pozorovací skupina (MACV-SOG) a v době svého úmrtí nejvíce vyznamenaný příslušník amerických ozbrojených sil
- jediný voják v historii amerických ozbrojených sil, který byl 3x navržen na Medaili cti a jediný, který ve Vietnamu obdržel 3 nejvyšší vyznamenání za statečnost; Medaili cti, Kříž za vynikající službu a Stříbrnou hvězdu (poslední dvě vznikly z návrhů na první dva návrhy Medaile cti), během 54 měsíců bojů byl 14krát zraněn a obdržel 8 purpurových srdcí, 3. nejvyššího počtu v její historii
- zemřel na rakovinu slinivky břišní
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_L._Howard
www.dmagazine.com
https://arlingtoncemetery.net/rlhoward.htm
www.historynet.com
militaryhallofhonor.com
https://valor.militarytimes.com/hero/2769
URL : https://www.valka.cz/Howard-Robert-Lewis-t235985#652396Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Howard
Jméno:
Given Name:
Robert Lewis
Jméno v originále:
Original Name:
Robert Lewis Howard
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1958-DD.MM.1962 University of Maryland University College
DD.MM.1973-DD.MM.1973 Texas Christian University
DD.MM.1980-DD.MM.1981 Central Michigan University
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1987-DD.MM.1988 národní vysoká škola válečná
DD.MM.1966-DD.MM.1966 kvalifikační kurz speciálních sil
DD.MM.1979-DD.MM.1980 Vysoká škola pro velitele a důstojníky štábů Armády Spojených států
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.12.1969 nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1956-DD.MM.RRRR armáda Spojených států
DD.MM.1960-DD.MM.1961 velitelství podpory divize (DISCOM), 101. výsadková divize
DD.MM.1963-DD.MM.1963 82. výsadková divize
DD.MM.1965-DD.MM.1965 101. výsadková divize
DD.MM.1966-DD.MM.1968 5. skupina speciálních sil
DD.MM.1968-DD.MM.1968 velitelské a kontrolní centrum (CCC), vojenské pomocné velitelství, Vietnam - studijní a pozorovací skupina (MACV-SOG)
DD.MM.1968-DD.MM.1969 5. skupina speciálních sil
DD.MM.1969-DD.MM.1969 3. prapor, 3. skupina speciálních sil
DD.MM.1969-DD.MM.1970 3. prapor, 504. pěší pluk
DD.MM.1970-DD.MM.1971 velitelské a kontrolní centrum (CCC), vojenské pomocné velitelství, Vietnam - studijní a pozorovací skupina (MACV-SOG)
DD.MM.1972-DD.MM.1975 5. výcvikový prapor Rangers, výcviková brigáda Rangers
DD.MM.1975-DD.MM.1977 rota A, 2. prapor Rangers (velitel)
DD.MM.1977-DD.MM.1978 instruktor výcviku horských Rangers
DD.MM.1978-DD.MM.1982 institut vojenské pomoci armády Spojených států
DD.MM.1990-DD.MM.1992 5. armáda
Vyznamenání:
Awards:

02.05.1968

Kříž za vynikající službu
Distinguished Service Cross
Citace ke Kříži za vynikající službu
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněného zákonem Kongresu z 9. července 1918 (ve znění z 25. července 1963), je potěšením předat Kříž za vynikající službu rotmistrovi Robertu Lewisovi Howardovi (ASN: RA-14628152), armády Spojených států, za mimořádné hrdinství ve spojení s vojenskými operacemi zahrnující konflikt s ozbrojenými silami ve Vietnamské republice, během služby u centra veliteství a kontroly, 5. skupiny speciálních sil (výsadkových), 1. speciálních sil. Rotmistr Howard se vyznamenal výjimečně chrabrými akcemi 21. listopadu 1967, jako poradce speciálních sil, který se připojil k průzkumné hlídce Američanů a Vietnamců zahrnující vyhledávací misi poblíž hranic s Laosem. Jeho hlídka objevila velké úkryty rýže a munice obklopené komplexy nepřátelských bunkrů. Rotmistr Howard vedl malý tým poskytující zajištění, zatímco zbytek jednotky začal s ničením uskladněných zásob. Jeho tým se střetl se čtyřmi Severovietnamskými vojáky a rotmistr Howard je zabil prudkou dávkou z pušky. Jeho muži byli ihned sraženi k zemi vražednou palebnou stěnou, pocházející z nedalekého kulometného postavení. S naprostým nezájmem o vlastní bezpečí, se rotmistr Howard plazil k pozici a zabil Severovietnamského odstřelovače, který na něj střílel, zatímco on mu uhýbal. Poté naběhl do bunkru, vyřadil jeho osádku palbou z pušky. Druhá kulometná pozice zahájila dábělskou baráž. Rotmistr Howard se pohyboval se svými vojáky v kryté oblasti a naváděl letecký útok na opevněný bunkr. Při posuzování bombových škod, rotmistr Howard zastřelil Severovietnamského vojáka, který přežil výbuch. Sražen k zemi přímo před opevněním se střílející kulometnou hlavní vzdálenou jen šest palců od jeho hlavy, vhodil ruční granát do postavení, zabil kulometčíky a dočasně umlčel palbu. Poté spěchal na místo svého týmu a zajistil lehkou protitankovou zbraň. Když nepřátelský kulomet znovu zahájil palbu, rotmistr Howard vstal uprostřed krupobití střel, vystřelil ze své zbraně a pozici zcela zničil. Jeho nebojácné a rozhodné akce v boji na blízko umožnily zbytku hlídky zničit nepřátelský úkryt. Mimořádné hrdinství rotmistra Howarda a jeho oddanost službě odpovídaly nejvyšším tradicím vojenské služby a odrážely velkou zásluhu na něm, jeho jednotce a armádě Spojených států.

03.02.1969

Stříbrná hvězda
Silver Star
Citace ke Stříbrné hvězdě
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněného zákonem Kongresu z 9. července 1918, je potěšením předat Stříbrnou hvězdu rotmistru Robertu Lewisi Howardovi (ASN: RA-14628152), armády Spojených států, za statečnost v akci během zapojení do vojenských operací zahrnující konflikt s nepřátelskými ozbrojenými silami ve Vietnamské republice, během služby u velitelství a velitelství roty, 5. skupiny speciálních sil (výsadkových), 1. speciálních sil. Rotmistr Howard se vyznamenal mimořádně chrabrými akcemi od 12. do 20. listopadu 1968, během operací hluboko v nepřátelském území.
Když byla jeho četa poslána do oblasti, dostala se pod těžkou palbu ze všech směrů. Seržant Howard vyskočil ze svého vrtulníku, než přistál a začal opětovat palbu a poskytoval ochranu svým mužům, zatímco sesedli a bezpečně se přesunuli z přistávací zóny. Když viděl dva nepřátelské vojáky na okraji lesa, zaútočil na jejich pozici a oba je zabil. Když byla jednotka v noci 16. listopadu napadena jednotkami o velikosti roty, vydal se ke každému členu čety, povzbudil je a nasměroval jejich palbu, přičemž se úplně vystavil komunistické palbě. O dva dny později, když rotmistr Howard vedl vedoucí jednotku, byla četa přepadena odhadem dvěma rotami Severovietnamské armády. Dovedně manévroval se svými muži tak, aby byl nepřítel chycen ve smrtící přestřelce a přepad byl rozbit. Následujícího dne rotmistr Howard znovu převzal vedoucí jednotku, když spozoroval odhadovaný přepad o velikosti praporu. Přestože byl při počáteční střelbě zraněn, vystavil se agresorům, aby na ně účinně vystřelil a umožnili své čety zaujmout krytí. Pohyboval se z pozice do pozice a poskytoval zraněným první pomoc a připravil přistávací zónu, aby mohli být evakuováni. Když přiletěl první záchranný vrtulník, zasáhla ho nepřátelská palba z kulometů a vzplál. Rotmistr Howard, i když byl podruhé zraněn, běžel sto padesát metrů na místo, kde se vrtulník zřítil a zachránil uvězněného pilota z hořícího vraku. Jakmile se celá posádka osvobodila od vrtulníku, zavedl je zpět k četě a poskytl krycí palbu. O tři hodiny později další vrtulník uspěl a ranění byli evakuovány, ale rotmistr Howard odmítl odejít. Následujícího rána viděl tři severovietnamské vojáky manévrující k jeho jednotce, okamžitě zahájil palbu a zabil je.


02.03.1971

Medaile cti armáda
Medal of Honor Army
Citace k Medaili cti z 24. března 1971
Prezidentu Spojených států Amerických, ve jménu Kongresu, je potěšením předat Medaili cti nadporučíkovi (pěchoty), [tehdy Rotmistrovi] Robertu Lewisi Howardovi (ASN: RA-14628152), armády Spojených států za zřetelnou statečnost a horlivost při nasazení života nad rámec služebních povinností, během služby u 5. skupiny speciálních sil (výsadkových), 1. speciálních sil, v akci proti silám nepřátelského agresora ve Vietnamské republice, 30. prosince 1968. Nadporučík Howard se vyznamenal během služby jako rotmistr americko-vietnamské čety, která měla za cíl zachránit zmizelého amerického vojáka v nepřáteli kontrolovaném území. Četa opustila přistávací zónu helikoptér a vyrazila na svou misi, když byla napadena předpokládanými silami dvou čet. Během úvodního střetnutí, byl nadporučík Howard zraněn a jeho zbraň zničena výbuchem granátu. Nadporučík Howard spatřil, že jeho velitel čety je vážně zraněný a vystavený nepřátelské palbě. Ačkoliv nebyl schopný chůze a bezezbraně, nadporučík Howard se neochvějně plazil skrz smršť palby, aby odtáhl zraněného velitele. Jak nadporučík poskytoval první pomoc a odepínal důstojníkovo vybavení, nepřátelská kulka zasáhla jednu ze sumek na nadporučíkově opasku, kde vybuchlo několik zásobníků. Nadporučík Howard v tu chvíli vyhledal krytí a poté si uvědomil, že se musí připojit k četě, která byla dezorganizovaná nepřátelským útokem, opět začal táhnout zraněného důstojníka zpět k pozicím čety. I přes úžasný příklad nezkrotné kuráže a odvahy, nadporučík Howard byl schopný vytvořit se svou četou organizovanou obrannou sílu. S naprostým nezájmem o vlastní bezpečí, nadporučík Howard se plazil z pozice do pozice, poskytujíc první pomoc raněným, dodávajíc odvahu obráncům a nasměrujíc jejich palbu na obklopující nepřátele. Po 3 a půl hodině malá jednotka nadporučíka Howarda a podporující letadla odrazili nepřátelské útoky a nakonec měli dostatečnou kontrolu, aby umožnili přistání záchranných vrtulníků. Nadporučík Howard osobně dohlížel na nastupování svých mužů a neodešel z odstřelované přistávací zóny, dokud nebyli všichni v bezpečí nenastoupili. Statečnost v akci nadporučíka Howarda, jeho naprostá oddanost pro blaho jeho mužů při riskování vlastního života byly v souladu s nejvyššími tradicemi vojenské služby a odrážely velkou zásluhu na sobě, jeho jednotce a armádě Spojených států.

DD.MM.RRRR

Kříž Za statečnost republiky Vietnam - se zlatou hvězdou
Republic of Vietnam Gallantry Cross - with Gold Star
Anh-Dung Boi-Tinh với ngôi sao vàng
+ stříbrná hvězda

DD.MM.RRRR

Medaile za štábní službu - 2. třída
Staff Service Medal - 2nd Class
Tham Mưu Bội Tinh - lớp 2
-

DD.MM.RRRR

Medaile cti ozbrojených sil 1. stupně
Armed Forces Honor Medal 1st class
Danh Dự Bội Tinh
-

DD.MM.RRRR

Kříž Za statečnost republiky Vietnam - s bronzovou hvězdou
Republic of Vietnam Gallantry Cross - with Bronze Star
Anh-Dung Boi-Tinh với ngôi sao đồng
-

DD.MM.RRRR

Kříž Za statečnost republiky Vietnam - s bronzovou hvězdou
Republic of Vietnam Gallantry Cross - with Bronze Star
Anh-Dung Boi-Tinh với ngôi sao đồng
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zranění
Chiến-Thương Bội-TinhWound Medal
Chien-Thuong Boi-Tinh
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za kampaň repuliky Vietnam
Republic of Vietnam Campaign Medal
Chiến Dịch Bội Tinh
-

DD.MM.RRRR

Medaile za civilní aktivitu 1. stupně
Civil Actions Medal 1st Class
Dan-Vu Boi-Tinh
-

DD.MM.RRRR

Řád Za zásluhy o národní bezpečnost - 4. třída Sam-il
Order of National Security Merit - 4th Class Sam-il Medal
삼일장
-

DD.MM.RRRR

Odznak bojového pěšáka
Combat Infantryman Badge
-

DD.MM.RRRR

Mistrovský parašutistický odznak
Master Parachutist Badge
-

DD.MM.RRRR

Odznak odborného pěšáka
Expert Infantryman Badge
-

DD.MM.RRRR

Společná medaile za úspěchy
Joint Service Achievement Medal
-

DD.MM.RRRR

Armádní medaile za úspěchy
Army Achievement Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile záloh ozbrojených sil
Armed Forces Reserve Medal
-

DD.MM.RRRR

Armádní služební stužka
Army Service Ribbon
-

DD.MM.RRRR

Stužka za zámorskú službu - armáda
Overseas Service Ribbon - Army
-

DD.MM.RRRR

Navy Unit Commendation
Navy Unit Commendation
-

DD.MM.RRRR

Pochvala zasloužilé armádní jednotky
Army Meritorious Unit Commendation
-

DD.MM.RRRR

Medaile obrany za mimořádnou službu
Defense Superior Service Medal
Citace k Medaili obrany za mimořádnou službu
Podle ustanovení ministerstva obrany 1348.33-M, ministr obrany udělil medaili za mimořádnou službu obrany plukovníkovi (pěchoty) Robertu Lewisi Howardovi (ASN: RA-14628152), armádě Spojených států, za mimořádně vynikající službu ministerstvu obrany. Výrazné úspěchy plukovníka Howarda odrážejí velkou zásluhu na něm, letectvu Spojených států a ministerstvu obrany.

DD.MM.RRRR

Medaile za službu v národní bezpečnosti
National Defense Service Medal
s bronzovou hvězdou (2x)

DD.MM.RRRR

Armádní poddůstojnická stužka profesionálního rozvoje
NCO Professional Development Ribbon - Army
s bronzovým číslem 2 za 2 udělení

DD.MM.RRRR

Medaile za záslužnou službu
Meritorious Service Medal
se 2 bronzovými dubovými listy (3x)

DD.MM.RRRR

Letecká medaile
Air Medal
se 2 bronzovými dubovými listy (3x) a "Bojovým V" za odvahu

DD.MM.RRRR

Záslužná legie legionář (4.třída)
Legion of Merit Officer - Legionnaire (4th Class)
Legion of Merit (4th Class)
se 3 bronzovými dubovými listy (4x)

DD.MM.RRRR

Prezidentská citace (armáda) (1947-)
Presidential Unit Citation (Army) (1947-)
se 3 bronzovými dubovými listy (4x)

DD.MM.RRRR

Bronzová hvězda
Bronze Star
se 3 bronzovými dubovými listy (4x) a "Bojovým V" za odvahu

DD.MM.RRRR

Expediční medaile ozbrojených sil
Armed Forces Expeditionary Medal
se 3 bronzovými kampaňovými hvězdami (3x)

DD.MM.RRRR

Medaile za službu ve Vietnamu
Vietnam Service Medal
se 4 bronzovými kampaňovými hvězdami (4x)

DD.MM.RRRR

Armádní medaile za vzornou službu
Army Good Conduct Medal
se 4 bronzovými smyčkami (5x)

DD.MM.RRRR

Purpurové srdce
Purple Heart
se stříbrným a 2 bronzovými dubovými listy (8x)

DD.MM.RRRR

Armádní pochvalná medaile
Army Commendation Medal
se stříbrným a bronzovým dubovým listem (7x) a "Bojovým V" za odvahu

Poznámka:
Note:
- Republic of Vietnam Gallantry Cross Unit Citation
- Republic of Vietnam Civil Actions Medal Unit Citation
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_L._Howard
www.dmagazine.com
https://arlingtoncemetery.net/rlhoward.htm
www.historynet.com
militaryhallofhonor.com
https://valor.militarytimes.com/hero/2769
army.togetherweserved.com
URL : https://www.valka.cz/Howard-Robert-Lewis-t235985#652453Verze : 1
MOD